Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

EESC opinion: Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

Monitorizarea măsurilor extraordinare ale UE și a rezilienței în domeniul energiei

 

Punctele principale:

 

CESE:

  • recomandă să se adopte măsuri uniforme între statele membre, pentru a asigura condiții de concurență echitabile, cu excepția aspectelor legate de instalațiile sau infrastructurile esențiale;
  • subliniază că politica UE trebuie să își consolideze viziunea pe termen lung pentru realizarea dublei tranziții, cu un angajament ferm de a evita să lase oamenii în urmă, depășind adoptarea de măsuri temporare pentru a atenua creșterea subită a prețurilor pe termen scurt la energie;
  • consideră că schemele de remunerare stabile și previzibile pentru sursele regenerabile de energie trebuie să fie canalizate către costurile reale de producție pe termen lung și să fie decuplate de prețurile combustibililor fosili;
  • consideră că este important să se accelereze introducerea pe scară largă a surselor de energie fără emisii de dioxid de carbon, cu scopul de a simplifica procedurile de autorizare pentru a pune capăt cu celeritate dependenței față de combustibilii fosili ai țărilor terțe, a respecta angajamentele în ceea ce privește schimbările climatice și a îmbunătăți competitivitatea.