Întrebări frecvente

Înscrierea și selecția

Care este procedura de urmat pentru înscrierea la această manifestare?

Școlile și/sau profesorii trebuie să completeze un formular de înscriere. Astfel, poate depune cerere în numele școlii doar directorul școlii sau profesorul care dorește să participe. Termenul-limită va fi publicat pe site-ul internet al manifestării „Europa ta, părerea ta!”.

Elevii pot să își înscrie școala?

Elevii nu pot să își înscrie școala și nu se pot înscrie individual.

Câte școli vor putea participa la acest exercițiu și cum vor fi selectate?

Școlile participante vor fi desemnate prin tragere la sorți, din rândul școlilor care s-au înscris pe site în termenul stabilit. O singură școală din fiecare țară va fi selectată pentru a participa la manifestarea organizată la Bruxelles. Școala respectivă va primi vizita unui membru al CESE. Școlile participante vor fi informate în mod individual și trebuie să comunice numele profesorului însoțitor și ale celor trei elevi care se vor deplasa la Bruxelles pentru această manifestare.

Ce nivel de cunoștințe lingvistice trebuie să aibă elevii pentru a lua parte la atelierele organizate în cadrul manifestării?

Nu este nevoie de un certificat sau o diplomă care să ateste un anumit nivel de cunoștințe lingvistice. Cu toate acestea, elevii selectați și profesorul lor trebuie să fie capabili să se exprime în limba engleză, pentru a înlesni comunicarea și participarea la dezbaterile din cadrul manifestării.

Cum ar trebui să procedeze școlile pentru a-și selecta elevii care se vor deplasa la Bruxelles?

Fiecare școală este liberă să-și stabilească propriile criterii de selecție, care trebuie să fie clare, echitabile și nediscriminatorii. Din motive de egalitate de gen, ar trebui ca elevii selectați să nu fie toți de același sex (cu excepția cazului în care provin din instituții de învățământ cu elevi de același sex). Sediul CESE este pe deplin accesibil persoanelor cu handicap.

Cum pot fi contactați organizatorii evenimentului? Cum voi fi contactat dacă școala mea este selectată?

Organizatorii pot fi contactați prin e-mail, la adresa: youreurope@eesc.europa.eu. Școlile selectate vor fi contactate de organizatori prin e-mail. Prin urmare, este important ca adresa de e-mail menționată pe formularul de înscriere să fie validă, iar e-mailurile să fie verificate cu regularitate.

Este posibil ca o școală să se înscrie de mai multe ori?

Dacă școala dumneavoastră nu a fost selectată anul acesta, puteți să vă înscrieți la ediția din anul următor. Dacă școala este selectată să participe la manifestare, nu veți putea să vă înscrieți din nou anul următor, dar vă veți putea înscrie mai târziu.

Profilul candidaților

Care este grupa de vârstă a elevilor care doresc să participe la „Europa ta, părerea ta”? Elevii pot avea peste 18 ani când are loc evenimentul?

Elevii cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, la data depunerii cererii, vor fi considerați candidați eligibili.

Elevii din ultimul an de liceu pot participa?

De obicei, recomandăm participarea la „Europa ta, părerea ta” elevilor din penultimul an, deoarece cei din ultimul an ar putea fi ocupați cu examenele. Dat fiind însă că acest lucru depinde de sistemul școlar al fiecărei țări, în anumite cazuri vom lua în considerare și candidatura elevilor care nu se află în penultimul an de liceu.

Pregătiri pentru manifestare

Cum ar trebui să se pregătească elevii și profesorii pentru manifestare?

Un membru al CESE va vizita școlile participante pentru a explica rolul CESE, ca organ consultativ pentru diferitele instituții europene, și implicarea sa în procesul decizional. El va prezenta, de asemenea, programul manifestării și cerințele care trebuie îndeplinite de către delegația școlii. Cheltuielile de călătorie ale membrului CESE vor fi acoperite de către Comitet.

În plus, se vor trimite prin e-mail, în timp util, o serie de documente necesare pentru pregătirea participanților, printre care și un document de lucru care să-i ajute pe elevi să se pregătească pentru dezbaterile de la Bruxelles.

Manifestarea

Cât timp va dura manifestarea?

Manifestarea va dura o zi și jumătate. Delegațiile școlilor urmează să sosească cel târziu joi dimineață și vor pleca, cel mai devreme, sâmbătă.

Cine va acoperi costurile de călătorie și de cazare?

CESE va organiza și va plăti două nopți de cazare la Bruxelles pentru elevi și profesorul însoțitor. De asemenea, CESE va suporta cheltuielile de deplasare cu avionul/trenul din țara lor de origine până la Bruxelles (inclusiv zborurile/trenurile de legătură, în cazul deplasărilor pe distanțe lungi), precum și transportul dus-întors între gara sau aeroportul din Bruxelles și hotel.

Prânzul și cina vor fi oferite la sediul CESE în cadrul manifestării.

Școlile pot alege un hotel anume din Bruxelles?

Nu, CESE va contacta școlile selectate și le va propune o modalitate de organizare a deplasării și a cazării.

Școlile pot cumpăra biletele de avion, iar cheltuielile să fie rambursate ulterior?

Nu, agenția de voiaj a CESE va furniza bilete pentru itinerarul stabilit de comun acord cu școlile. Școlile nu își pot cumpăra, în niciun caz, biletele pentru transport.

CESE va efectua rezervările și va plăti și deplasarea către/de la gara sau aeroportul de plecare din țara de origine a participanților?

Nu, CESE nu va organiza, plăti sau rambursa cheltuielile de deplasare către/de la gara sau aeroportul de plecare din țara de origine a participanților. CESE va plăti doar călătoria internațională către/de la Bruxelles (inclusiv trenurile de legătură și zborurile de legătură, dacă este cazul).

CESE va acoperi costul unui nou bilet și cheltuielile de cazare suplimentare în cazul în care participanții pierd trenul/zborul?

Cu excepția cazurilor de forță majoră, în situația în care participanții pierd trenul sau avionul, CESE nu va acorda nicio rambursare și/sau indemnizație și nu va acoperi nici costurile legate de achiziționarea de noi bilete sau de schimbarea itinerarului, nici cheltuielile suplimentare de cazare sau de ședere. Este important ca participanții să se asigure că ajung la gară/aeroport cu suficient de mult timp înainte de ora de plecare prevăzută. De asemenea, ați putea avea în vedere încheierea unei asigurări de călătorie.

Care este rolul profesorului însoțitor?

Profesorul însoțitor este persoana de legătură între CESE și participanți. El se va asigura că toți participanții primesc informațiile și documentația necesară și va fi responsabil pentru toată activitatea de pregătire. În cazul în care se îmbolnăvește sau, din orice alt motiv, nu este în măsură să participe la manifestare, trebuie să fie înlocuit de un coleg.

Care este rolul profesorului însoțitor în timpul șederii la Bruxelles?

Profesorul însoțitor va juca un rol esențial, asumându-și întreaga responsabilitate pentru elevi în timpul călătoriei către/de la Bruxelles și al șederii. CESE va organiza activități separate pentru profesori (vizite culturale, vizite la alte instituții etc.), atunci când prezența lor nu va fi necesară. Este important să fie în măsură să se exprime în limba engleză.

O școală poate avea mai mult de un profesor însoțitor?

Proiectul presupune deplasarea celor trei elevi, însoțiți de un profesor. Prin urmare, CESE va plăti cheltuielile de transport și cazare numai pentru trei elevi și un profesor din fiecare țară participantă.

Downloads

Your Europe, Your Say! - FAQs