Grupul „Lucrători” al CESE dezbate temele ocupării forței de muncă, convergenței și drepturilor sociale în România

redactat de Grupul „Lucrători” al CESE

La 25 iunie, Grupul „Lucrători” a ținut la București, România, o ședință extraordinară, axată pe drepturile forței de muncă și convergența socială: o Europă a valorilor comune. Oliver Röpke, președintele Grupului „Lucrători”, a felicitat Președinția română pentru mai multe realizări care s-au dovedit cruciale pentru îmbunătățirea vieții celor ce muncesc, cum ar fi înființarea Autorității Europene a Muncii, Directiva privind echilibrul între viața profesională și cea privată și Directiva privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă.

Dezbaterile s-au axat pe principalele provocări legate de mobilitatea forței de muncă, ocuparea unui loc de muncă și convergența drepturilor sociale în Uniunea Europeană. Marius-Constantin Budăi, ministrul muncii și justiției sociale din România a subliniat necesitatea convergenței economice și, în special, necesitatea de a se reduce diferența de remunerare între țările din vest și cele din est.

Mai mulți vorbitori au menționat Pilonul european al drepturilor sociale, care, dacă este pus corect în aplicare, ar putea conduce la o convergență ascendentă. Liderii celor cinci confederații sindicale din România au evidențiat provocările sociale și legate de ocuparea unui loc de muncă în această țară, în principal nivelurile ridicate de sărăcie, salariile reduse, problemele privind negocierea colectivă și dialogul social, rata înaltă a emigrării.

În ceea ce privește mobilitatea forței de muncă, ei au arătat că, deși aceasta poate contribui la creșterea economică și la reducerea lacunelor în materie de competențe în UE, pierderea unui număr prea mare de muncitori calificați poate avea un efect dăunător în țările lor de origine, așa cum este cazul României, de unde au emigrat trei milioane de persoane în căutarea unor condiții mai bune de viață. (mg)

Pentru informații suplimentare, faceți clic aici.