CESE pledează pentru o tranziție energetică echitabilă din punct de vedere social și dialog permanent cu cetățenii

Sesiunea plenară a CESE din luna iunie a găzduit o dezbatere cu comisarul Maroš Šefčovič, privind viitorul uniunii energetice a Europei; CESE și-a prezentat poziția cu privire la strategia UE propusă pentru reducerea pe termen lung a emisiilor de gaze cu efect de seră.

CESE a fost de acord că tranziția către o Europă fără emisii de dioxid de carbon ar trebui să fie echitabilă din punct de vedere social, eficientă și în care toți actorii să-și unească forțele și să-și îndeplinească sarcinile ce le revin, și a subliniat nevoia de a acționa și după 2030. „În întreaga Europă este recunoscut faptul că este nevoie să se acționeze urgent împotriva schimbărilor climatice”, a afirmat dl Šefčovič și a adăugat că schimbările climatice au devenit un subiect electoral central în UE și că „în Europa vedem, în sfârșit, schimbările climatice ca pe o oportunitate de reorientare și reorganizare a economiei noastre”.

Dl Jahier a fost de aceeași părere. El a susținut că obiectivul de a ajunge la neutralitate climatică până în 2050 este esențial pentru viitorul Europei și se întreba dacă – în ciuda progresului considerabil în lupta împotriva schimbărilor climatice – politicile sunt destul de ambițioase și dacă există suficiente resurse pentru a atinge țelul pe termen lung de zero emisii până în 2050.

CESE a sprijinit strategia UE propusă privind reducerea pe termen lung a emisiilor de gaze cu efect de seră și obiectivul ca Uniunea Europeană să devină o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050. În avizul elaborat de Pierre Jean Coulon și Stefan Back, Comitetul pledează pentru un dialog permanent cu cetățenii și o tranziție echitabilă din punct de vedere social. În plus, susține că ar trebui încheiat un nou pact social.

„O astfel de tranziție este posibilă și benefică pentru Europa, însă nimeni nu trebuie lăsat pe dinafară – trebuie să ne unim cu toții forțele pentru a atinge acest țel comun. Nu-i putem separa pe cetățeni de factorii de decizie”, a declarat dl Coulon.

Mobilitatea este esențială: progresul în acest domeniu este imperios necesar și posibil. „Trebuie să găsim soluții pentru a reduce amprenta de CO2 a UE, fără impact negativ asupra întregii economii și a societății sale”, a afirmat dl Back. „Am putea să concepem, să adoptăm și să punem în aplicare un sistem de stabilire a prețurilor pentru emisiile de dioxid de carbon care să ia în calcul efectele sale asupra întreprinderilor și cetățenilor și să fie pe deplin acceptat de aceștia”, a conchis el. (mp)