CESE vizitează Spania pentru a evalua impactul noilor modele economice asupra pieței unice europene

O delegație a CESE a întâlnit recent reprezentanți ai sindicatelor, ONG-urilor și administrației locale din Malaga (Spania), în cadrul unui studiu privind noile modele economice, menit să le evalueze impactul pe termen lung asupra modelului economic al UE.

La 14 iunie, o delegație a CESE, alcătuită din Violeta JELIĆ (Grupul „Angajatori”), Franca SALIS-MADINIER (Grupul „Lucrători”) și Carlos TRIAS PINTO (Grupul „Diversitate Europa”), s-a întâlnit cu numeroase părți interesate la Centru de inovare socială „La Noria”.

Întâlnirea a oferit părților interesate un forum instituționalizat unde să-și împărtășească experiențele și punctele de vedere și să abordeze relațiile dintre noile modele economice și comportamentele consumatorilor, piața muncii și dezvoltarea durabilă.

A fost vorba de prima dintr-o serie de șapte misiuni în statele membre ale UE, organizate de Observatorul pieței unice (OPU), care elaborează studiul, pentru a angaja un dialog cu părțile interesate din sectoarele public și privat relevante.

În 2020 va fi publicat un raport care va formula recomandări practice adresate instituțiilor UE, în special Comisiei Europene și Parlamentului European, cu privire la modul de monitorizare a impactului noilor modele economice asupra pieței unice a UE, pentru a-i asigura viabilitatea în viitor. (jpf)