Ultima invitație la prezentarea de proiecte pentru ediția din 2019 a Premiului CESE pentru societatea civilă, dedicat egalității de gen

Data-limită pentru depunerea candidaturilor: 6 septembrie

Comitetul Economic și Social European (CESE) invită organizații ale societății civile și persoane fizice din întreaga Uniune Europeană să își depună candidatura pentru premiul său emblematic pentru societatea civilă. Anul acesta, CESE va onora inițiativele care combat stereotipurile de gen prin promovarea egalității de șanse pentru femei și bărbați și a egalității de tratament a acestora în toate sferele vieții economice și sociale.

Termenul de înscriere este 6 septembrie 2019, ora 10:00.

CESE – care este vocea sindicatelor, a ONG-urilor și a organizațiilor patronale la nivelul UE – a lansat invitația la depunerea candidaturilor pentru premiu, cu o valoare totală de 50 000 EUR, în luna iunie. Premiul va fi acordat unui număr maxim de cinci câștigători, în cadrul ceremoniei de decernare care va avea loc la 12 decembrie 2019, la Bruxelles.

Premiul CESE pentru societatea civilă este deschis tuturor organizațiilor societății civile înregistrate oficial în Uniunea Europeană și care își desfășoară activitatea la nivel local, regional, național sau european. Pot candida și persoane fizice. Pentru a fi eligibile, inițiativele sau proiectele trebuie să fi fost deja puse în aplicare sau să se afle în derulare.

Prezentarea completă a cerințelor și formularul de candidatură online sunt disponibile pe site-ul internet al CESE: Premiul CESE pentru societatea civilă 2018.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE DESPRE TEMA EDIȚIEI DIN ACEST AN

În acest an, CESE va acorda Premiul societății civile unor proiecte și inițiative remarcabile, care acoperă cel puțin unul dintre următoarele aspecte:

  • combaterea stereotipurilor de gen, a comportamentului social discriminatoriu și a prejudecăților în toate sferele vieții economice și sociale sau sensibilizarea opiniei publice pe aceste teme;
  • creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește consecințele stereotipurilor de gen generate de conținutul media;
  • promovarea exercitării de către femei a unor profesii în care bărbații au de obicei o prezență dominantă, cum ar fi cele din sectoarele STIM și TIC, și combaterea segregării de gen în educație;
  • eliminarea diferenței de remunerare dintre femei și bărbați și a disparității de gen în ceea ce privește pensiile;
  • promovarea antreprenoriatului feminin, a egalității în procesul decizional, a independenței economice a femeilor și a echilibrului între viața profesională și cea privată;
  • abordarea provocărilor specifice cu care se confruntă femeile vulnerabile, cum ar fi mamele singure, femeile cu handicap, femeile migrante, cele aparținând unor minorități etnice sau cele slab calificate.

DESPRE PREMIUL SOCIETĂȚII CIVILE

Premiul pentru societatea civilă, ajuns acum la cea de-a unsprezecea ediție, a fost lansat de CESE pentru a recompensa și a încuraja inițiativele și realizările organizațiilor societății civile și/sau ale persoanelor particulare care au contribuit în mod semnificativ la promovarea valorilor comune care consolidează coeziunea și integrarea europeană. În 2018, premiul a pus accentul pe identități, valori europene și patrimoniul cultural în Europa.

Vă rugăm să încurajați organizațiile societății civile din țara dumneavoastră să își depună candidatura pentru ediția din 2019 a Premiului CESE pentru societatea civilă și, prin urmare, să contribuiți la recompensarea unor proiecte valoroase.

Work organisation

Downloads

PR 37/2019: Last call to enter projects for the EESC's 2019 Civil Society Prize on gender equality