Serviciile transfrontaliere stimulează creșterea economică – acestea sunt concluziile unui studiu

This page is also available in

Conform noului studiu comandat de Comitetul Economic și Social European, serviciile transfrontaliere generează noi locuri de muncă și creștere economică. Acestea sunt efecte pozitive pentru toate țările UE, vizând diverse tipuri de locuri de muncă – atât cele care presupun activitate fizică, cât și cele bazate pe cunoaștere. Documentul dovedește că faptul de a nu adopta o reglementare strictă în cadrul pieței interne a serviciilor este benefică pentru economia UE. O reducere cu 1 % a procentului de servicii transfrontaliere ar costa economia UE în jur de 8 miliarde EUR.

În 2014, aproape 11 milioane de locuri de muncă din UE s-au bazat pe exportul de servicii transfrontaliere. Din anul 2000 încoace, numărul de angajați dependenți de serviciile transfrontaliere aproape s-a dublat. În UE, nivelul total al ocupării forței de muncă a crescut cu 5,5 %, în timp ce rata de ocupare a forței de muncă ce depinde de serviciile transfrontaliere a crescut cu 94 %. Acest lucru indică în mod clar un impact pozitiv asupra economiei UE. Țările cu o pondere mai mare a serviciilor transfrontaliere au înregistrat o creștere mult mai puternică a ocupării forței de muncă și a PIB-ului decât țările mai puțin prezente pe piața serviciilor transfrontaliere.

Studiul dovedește că serviciile transfrontaliere nu sunt o formă de dumping social și nici nu prezintă vreun pericol pentru economiile statelor membre. O reglementare și mai strictă a serviciilor transfrontaliere ar avea un impact negativ asupra economiei și ar pune în pericol integritatea pieței unice, a afirmat dl Peter Clever, vicepreședinte al Grupului „Angajatori”.

Conform documentului – și contrar percepției publice –, 3 din 4 locuri de muncă transfrontaliere se află în statele din UE-15. Aproape 40 % din detașările lucrătorilor au avut loc dintr-o țară în care salariile sunt ridicate în alta. Acest lucru arată clar că economiile tuturor statelor membre ale UE au de câștigat de pe urma serviciilor transfrontaliere. În 2014, valoarea adăugată totală dependentă de exporturile de servicii transfrontaliere în toate cele 28 de state membre a fost de 625 miliarde EUR.

În plus, serviciile transfrontaliere nu se limitează la activitățile care presupun o utilizare intensivă a forței de muncă și sunt plătite cu salarii mici. Procentajul locurilor de muncă în sectoarele care presupun un grad ridicat de cunoștințe și depind de serviciile transfrontaliere a crescut aproape la fel de mult ca procentajul locurilor de muncă cu utilizare intensivă a forței de muncă.

De asemenea, studiul sugerează că în țările cu o pondere mai mare a serviciilor transfrontaliere există, în medie, mai puține persoane expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială, iar viața oferă mai multă satisfacție și fericire.

Studiul a fost elaborat de către grupul german de reflecție IW Consult și a fost comandat de Comitetul Economic și Social European la solicitarea Grupului „Angajatori”. Documentul poate fi descărcat aici: https://europa.eu/!yQ36mK

Downloads

Press release: Cross-border services boost growth – study says

Executive summary

See also