Press release - School visit in Sweden

This page is also available in

Elever från Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg förbereder sig för sitt uppdrag i Bryssel

Hvitfeldtska gymnasiet, torsdag den1°mars, kl. 9.45

Ett första steg mot Bryssel för eleverna på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, som i mars kommer att representera Sverige i en stor debatt med gymnasieelever från hela Europa om vilken plats de nya generationerna vill att kulturen ska ha i framtidens Europa. Den 1 mars kommer Sofia Björnsson, ledamot av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, som står värd för evenemanget, att besöka Hvitfeldtska för att förklara för eleverna hur ett förslag från det europeiska civila samhället lanseras. Därefter blir det ungdomarnas tur.

Hur fungerar deltagardemokratin? Hur kan medborgarna föra fram sina önskemål och förväntningar i EU? Hur kan de omsätta sina åsikter i konkreta förslag till EU-institutionerna? Vilka kanaler och förfaranden kan de utnyttja för att föra fram dessa förslag?

Detta är några av de frågor som Sofia Björnsson kommer att ta upp med eleverna på Hvitfeldtska gymnasiet. En delegation bestående av tre elever kommer sedan att tillsammans med en lärare åka till Bryssel den 15–16 mars, där de kan omsätta sina kunskaper i praktiken och ta de första stegen i deltagardemokratin genom att diskutera kultur.

Ungdomarnas uppgift kommer att vara att fastställa vilken plats de nya generationerna vill att kulturen ska ha i framtidens Europa och att formulera förslag för att omsätta denna vision i praktiken. De tre förslag som får det största stödet i den slutliga omröstningen kommer att föras vidare av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, som kommer att förmedla ungdomarnas åsikter till de EU-institutioner som har till uppgift att formulera politiken (kommissionen, rådet och Europaparlamentet).

Debatten kommer att fokusera på följande frågor:

  • Vad är europeisk kultur: är den bara summan av olika nationella traditioner eller finns det några gemensamma värden som gör oss alla till européer?
  • Vilken roll har kulturen och kulturellt utbyte i elevernas liv?
  • Vad kan EU göra för att främja kultur (film, musik, dans, litteratur, teater osv.) och bättre skydda europeiska kulturarvsplatser?
  • Vilken roll kan kulturen spela när Europas regioner och städer ska återuppbygga sina ekonomier?
  • Hur kan denna återuppbyggnad ge nya möjligheter åt unga i form av nya arbetstillfällen?

Trettiotre gymnasieskolor deltar, och de kommer från alla EU:s medlemsstater och de fem kandidatländerna (Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien, Montenegro och Turkiet). Årets tema är kopplat till Europaåret för kulturarv 2018.

Sofia Björnsson, ledamot av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, fungerar som mentor för ungdomarna.

Evenemanget Your Europe, Your Say! ("Ditt Europa: din mening") eller helt enkelt "YEYS", anordnas i år för tionde gången av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), som företräder det civila samhället på europeisk nivå. Det är EESK:s viktigaste ungdomsevenemang.

Med detta initiativ vill EESK se till att den yngre generationens synpunkter, erfarenheter och idéer beaktas i EU:s beslutsfattande.

Ytterligare upplysningar om Ditt Europa, din mening 2018 finns på evenemangets officiella sida och i förra årets videoklipp.

Downloads

Press release - School visit in Sweden