Press Release - School visit in Slovakia

This page is also available in

Akú úlohu bude kultúra zohrávať v budúcnosti Európy?
Stredoškoláci z Trnavy sa chystajú vyjadriť v Bruseli svoj názor

Obchodná akadémia v Trnave privítá 24 januára 2018 Martinu Širhalovu, členku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ktorá im pomôže s prípravou na podujatie Vaša Európa, váš názor. Toto plenárne zasadnutie mládeže sa uskutoční 15. a 16. marca 2018 v Bruseli.

Študenti z 33 škôl z celej Európy (28 členských štátov EÚ a piatich kandidátskych krajín) prídu do Bruselu, aby európskym inštitúciám predstavili svoj pohľad na úlohu kultúry v budúcnosti Európy. Študenti budú spoločne premýšľať, diskutovať a hlasovať o troch návrhoch, ktoré európske inštitúcie zohľadnia pri tvorbe politiky.

Martina Širhalová príde pred marcovým zasadnutím pomôcť študentom s vypracovaním odpovedí na niektoré hlavné otázky týkajúce sa budúcnosti európskej kultúry:

  • Čo je to európska kultúra: je to len súbor národných tradícií alebo existujú spoločné hodnoty, ktoré z nás všetkých robia Európanov?
  • Aká je úloha kultúry a kultúrnych výmen v živote študentov?
  • Čo môže Európska únia urobiť na podporu kultúry (filmu, hudby, tanca, literatúry, divadla atď.) a na lepšiu ochranu kultúrnych pamiatok?
  • Akú úlohu by mohla kultúra zohrávať pri hospodárskom oživení európskych regiónov a miest?
  • Akým spôsobom môže toto oživenie priniesť mladým ľuďom nové príležitosti z hľadiska nových pracovných miest?

Podujatie s názvom Vaša Európa, váš názor organizuje Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV), ktorý je zástupcom občianskej spoločnosti na úrovni EÚ. Ide o jeho hlavné podujatie zamerané na mladých ľudí. Zámerom EHSV je prostredníctvom tejto iniciatívy umožniť, aby boli pri tvorbe politiky EÚ zohľadnené názory, skúsenosti a nápady mladej generácie.

Martina Širhalová je členkou EHSV od roku 2015 a aktívne pôsobí v skupine (Zamestnávatelia/ Pracovníci/ Iné záujmy).

Podrobnejšie informácie o podujatí Vaša Európa, váš názor (2018) sú k dispozícii na jeho oficiálnej internetovej stránke a vo videu z minulého roka.

Downloads

Press Release - School visit in Slovakia