Pierderea biodiversității ne pune în primejdie mijloacele de subzistență

This page is also available in

CESE trage un semnal de alarmă și acuză Comisia și statele membre de insuficientă voință politică

CESE trage un semnal de alarmă într-o vară cu furtuni puternice, alunecări de teren și alte manifestări meteorologice extreme. Cele câteva propuneri ale CESE privind o mai bună protecție a naturii nu au primit până acum nicio reacție din partea Comisiei sau a statelor membre. „Facem încă o dată apel la Comisie și la statele membre să asigure o aplicare rapidă și coerentă a strategiei privind biodiversitatea, mai cu seamă a Directivelor privind păsările și habitatele și a celei privind apa, ca mijloace importante pentru protejarea biodiversității”, arată Lutz Ribbe, membru al CESE din partea Germaniei, făcând referire la avizul său privind politica UE în materie de biodiversitate.

Natura 2000 – 20 de ani de întârziere; CESE solicită crearea unui buget specific

Rețeaua Natura 2000 se bazează în principal pe Directiva privind habitatele, zone speciale pentru protecția păsărilor fiind prevăzute prin Directiva privind păsările. Scopul rețelei este de a proteja flora și fauna rară și anumite biotopuri unice situate în zone delimitate în acest sens. Rețeaua ar fi trebuit să fie finalizată în 1995. În 2017, au fost, în fine, stabilite aproape toate siturile Natura 2000 – acoperind cca 18% din teritoriul UE – însă multe din ele nu beneficiază de protecție juridică permanentă și numai aproximativ jumătate din ele dispun de planuri de gestionare. „Acest lucru este un semn de incapacitate sau pur și simplu ignoranță din partea UE și a multora din statele sale membre. Înțelegem că UE se confruntă cu multe provocări, cum ar fi Brexit-ul, șomajul și terorismul, la rezolvarea cărora, în calitate de reprezentanți ai societății civile, lucrăm cot la cot cu Comisia. Dar nu trebuie să uităm că biodiversitatea reprezintă mijlocul nostru de subzistență și că jaful continuu la care este supusă natura ne privează tocmai de acest mijloc de subzistență”, avertizează dl Ribbe. CESE consideră că unul din principalele motive pentru care obiectivele inițiale nu sunt încă atinse constă în finanțarea destinată zonelor Natura 2000, care provine aproape exclusiv din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). „În cadrul acestor două fonduri, Natura 2000 intră în conflict cu multe alte proiecte, în multe cazuri protecția naturii fiind lăsată la urmă. Am atras întotdeauna atenția asupra acestui conflict de interese și solicităm încă o dată Comisiei să aprobe rapid un buget suplimentar pentru Natura 2000, pornind de la un calcul precis al costurilor”, subliniază dl Ribbe. Experții apreciază că pe an este nevoie de cca 10 miliarde EUR, în special pentru a compensa proprietarii de terenuri pentru pierderi sau pentru a le plăti anumite servicii speciale. „Protecția naturii este un bun public și nu trebuie efectuată pe cheltuiala proprietarilor de terenuri”, afirmă CESE.

Biodiversitatea constituie o problemă transversală: reforma PAC trebuie să țină seama de ea

Agenții de polenizare, cei de descompunere și multe alte specii nu pot fi protejate prin concentrarea atenției exclusiv asupra delimitării de zone protejate. Biodiversitatea trebuie să fie cuprinsă și în alte politici, mai ales în sectorul agricol. Tocmai acest sector – așa cum subliniază pe bună dreptate Comisia și Consiliul – exercită cea mai mare presiune asupra ecosistemelor terestre. „Sperăm, de aceea, că revizuirea intermediară a «zonelor de interes ecologic» și viitoarea reformă a politicii agricole comune (PAC) se vor concentra și asupra realizării obiectivelor în materie de biodiversitate”, afirmă dl Ribbe.

Politicile UE nu prezintă incoerențe numai în domeniul agricol; și în alte domenii de politică se pot evidenția lacune de implementare și absența unei acțiuni concertate. În opinia CESE, biodiversitatea este comparabilă cu protecția climei, ambele trebuind să fie integrate în toate domeniile de politică. Nu vorbim numai despre conservarea unor specii de plante sau de animale: vorbim despre condițiile elementare ale existenței umane, și, ca atare, problema ar trebui să fie tratată transversal.

În ce privește protecția biodiversității, CESE subliniază că în UE nu ducem lipsă de legi, norme, declarații politice și recomandări. „Problema este punerea în aplicare. Tot cadrul juridic nu valorează nici cât hârtia pe care este publicat dacă nu este transpus în acțiune reală”, conchide dl Ribbe. „Comisia are instrumentele și mijloacele, inclusiv în cadrul semestrului european, să încurajeze statele membre să-și îndeplinească obligațiile. Pentru noi, acest eșec este un semn al lipsei de voință politică și de cooperare din partea Comisiei și a statelor membre.”

Downloads

Loss of biodiversity endangers our livelihood