Măsurile de combatere a pandemiei de COVID-19 au un caracter excepțional și nu trebuie să submineze valorile europene comune

Sesiunea plenară din februarie a Comitetului Economic și Social European (CESE) a găzduit o dezbatere condusă de președinta sa, Christa Schweng, și de vicepreședinta Comisiei Europene, Věra Jourová. Principala concluzie este că măsurile extraordinare luate pentru combaterea pandemiei nu ar trebui să pună în pericol principiile fondatoare ale UE, și anume democrația, statul de drept și drepturile fundamentale.

Măsurile de urgență luate de autoritățile publice în circumstanțe extraordinare ar trebui să fie întotdeauna strict proporționale, clar limitate în timp și monitorizate îndeaproape. Adresându‑se participanților la sesiunea plenară a CESE din 23 februarie 2022, Christa Schweng, președinta CESE, și Věra Jourová, vicepreședinta Comisiei Europene pentru valori și transparență, au adoptat o poziție fermă.

Referindu-se la criza provocată de pandemia de COVID-19 și la starea de urgență declarată de numeroase state membre pentru a proteja sănătatea publică, care a generat restricții privind o serie de drepturi și libertăți fundamentale, dna Schweng a declarat: Pandemia este un test de rezistență pentru societățile noastre și pentru democrațiile noastre. CESE consideră că este esențial ca situația să fie monitorizată îndeaproape din perspectiva drepturilor fundamentale, a statului de drept și a democrației. Am ascultat ce au avut de spus, în special, actorii societății civile în ceea ce privește consecințele și provocările crizei, precum și strategiile de ieșire din criză. UE trebuie să iasă din criza provocată de pandemia de COVID-19 consolidându-și valorile comune.

La rândul ei, dna Jourová a subliniat că pandemia de COVID-19 a demonstrat elocvent cât de vitale sunt drepturile noastre fundamentale și valorile noastre democratice pentru viața noastră de zi cu zi, arătând totodată că ele nu pot fi considerate de la sine înțelese: O lecție importantă oferită de criza sanitară a fost că măsurile necesare pentru combaterea pandemiei nu ar trebui luate în detrimentul protecției valorilor democratice și a drepturilor fundamentale. Trebuie să fim vigilenți și să susținem drepturile noastre fundamentale și valorile comune, care ar trebui să se afle în centrul răspunsului nostru la pandemia de COVID-19.

Ea a adăugat că măsurile de urgență au modificat echilibrul normal al puterilor de la nivel național, ridicând probleme specifice în ceea ce privește respectarea statului de drept. Din acest motiv, Comisia a monitorizat în mod proactiv situația și va continua să monitorizeze îndeaproape impactul acestor măsuri: Comisia a insistat încă de la început asupra faptului că măsurile de urgență ar trebui să se limiteze la ceea ce este necesar, să fie strict proporționale și să fie clar limitate în timp. Ele ar trebui, de asemenea, să fie în conformitate cu garanțiile constituționale naționale și să respecte standardele europene și internaționale relevante.

Măsurile de urgență pentru combaterea crizei provocate de pandemia de COVID-19 trebuie să rămână limitate în timp

Poziția CESE privind impactul pandemiei de COVID-19 asupra drepturilor fundamentale și a statului de drept în întreaga UE și asupra viitorului democrației a fost expusă în avizul prezentat de Grupul privind drepturile fundamentale și statul de drept din cadrul CESE și elaborat de José Antonio Moreno Díaz și Cristian Pîrvulescu.

În acest document, adoptat în sesiunea plenară, CESE își exprimă profunda îngrijorare cu privire la modul în care pandemia de COVID-19 a afectat viața, siguranța, bunăstarea și demnitatea oamenilor. Subliniind că UE se bazează pe valori europene comune care nu sunt în niciun caz negociabile, Comitetul subliniază că măsurile speciale de combatere a crizei provocate de pandemia de COVID‑19 ar trebui să rămână excepționale și limitate în timp și nu ar trebui să contravină statului de drept sau să pună în pericol democrația, separarea puterilor și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni.

Luând cuvântul în cadrul dezbaterii, dl Moreno Díaz a subliniat că aceste principii sunt consacrate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană și, pe lângă faptul că nu sunt negociabile, sunt inseparabile, complementare și se consolidează reciproc și că în niciun caz nu se poate face o excepție de la respectarea lor.

Pe aceeași lungime de undă, dl Pîrvulescu a pledat pentru un proces de redresare favorabil incluziunii, care să nu lase pe nimeni în urmă și să acorde un sprijin specific categoriilor vulnerabile ale societății, promovând în același timp participarea, democrația și punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale.

Preocupările societății civile cu privire la măsurile extraordinare de combatere a pandemiei

În numele Grupului „Angajatori” din cadrul CESE, Martin Hošták a remarcat că UE a fost construită pe valori care au fost puse în pericol în ultima vreme, ceea ce înseamnă că acum trebuie să ne concentrăm pe stabilitate și pe norme clare pentru a susține statul de drept atât pentru întreprinderi, cât și pentru cetățeni.

Oliver Röpke, președintele Grupului „Lucrători” din cadrul CESE a subliniat că, deși sunt necesare măsuri fără precedent pentru a combate pandemia, ele nu trebuie să contravină statului de drept și să pună în pericol democrația, iar drepturile omului, inclusiv drepturile lucrătorilor, trebuie să fie respectate și chiar consolidate.

Nu în ultimul rând, Séamus Boland, președintele Grupului „Diversitate Europa” din cadrul CESE, a subliniat că multe organizații ale societății civile au raportat în cursul pandemiei o deteriorare a mediului în care își desfășoară activitatea; ca atare, ele trebuie sprijinite printr-un acces durabil și simplificat la finanțare, iar autoritățile publice ar trebui să fie stimulate în mod sistematic să colaboreze cu aceste organizații și să le implice.

Downloads

Measures to fight the COVID-19 pandemic are exceptional and must not come at the expense of shared European values