Măsuri implementate pentru continuarea lucrărilor în domeniul construcțiilor

This page is also available in

 

Laurențiu PLOSCEANU
Asociația română a antreprenorilor de construcții (ARACO)

Ca răspuns la situația dificilă, ARACO (Asociația română a antreprenorilor de construcții) a întreprins următoarele acțiuni la nivel național:

  1. Transmiterea la mijlocul lunii martie către guvern a unui set de măsuri economico-sociale care trebuiau promovate.

  2. În urma acestei solicitări sectorul construcțiilor și-a continuat activitatea și nu s-a confruntat cu măsuri de izolare (lockdown).

  3. Au fost promovate, de asemenea, măsuri de continuare a finanțărilor pe proiecte, rambursări de TVA și măsuri pentru plata șomajului tehnic pentru personalul căruia i se suspenda temporar contractul de muncă.

  4. ARACO a participat în luna mai prin teleconferință la consultarea publică prin care au fost convenite măsurile necesare pentru ca sectorul de construcții să poată înfrunta criza economică subsecventă crizei sanitare.

  5. Au fost transmise către membrii noștri informațiile transmise de instituțiile comunitare în contextul pandemiei.

  6. Au fost transmise către membrii noștri Ghidurile de protecție sanitară în șantiere, întocmite de asociațiile de profil din Germania si Italia.

  7. Am publicat o serie de interviuri in mass-media economică privind provocările actuale și eventuale soluții pentru sectorul de construcții și pentru actoriidin acest sector.

Mai mult, la nivelul UE, ARACO a întreprins următoarele acțiuni:

  1. ARACO a solicitat în luna martie Federației Industriei Europene a Construcțiilor (FIEC) să creeze un observator european care să analizeze ce se întâmplă cu sectorul de construcții din statele membre în perioada crizei epidemice. Acest observator este operațional.
  2. Am participat în luna aprilie la ședința directorilor generali din cadrul FIEC, analizând provocările cu care se confruntă activitățile din construcții în statele membre și hotărând asupra conținutului propunerii pe care FIEC a transmis-o Comisiei Europene în legătură cu planul de redresare (recovery plan).
  3. ARACO a participat la Adunarea Generală a FIEC din luna mai, în care o parte importantă a discuțiilor a avut ca temă reacția constructorilor în fața provocărilor crizei pandemice și a crizei economice actuale.