Consultări privind actele normative și protecția angajaților și familiilor acestora

This page is also available in

 

Sabin RUSU
Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR)

Începând cu data de 20 martie 2020, în România a fost instituită starea de urgență, până pe 15 mai, iar apoi starea de alertă (existentă și la acest moment).

Măsurile restricționare adoptate au implicat și sindicatele în activități impuse de situația specială. Confederațiile sindicale s-au implicat în consultările privind elaborarea actelor normative, prin care au fost adoptate măsuri pentru susținerea operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19, coroborate cu măsuri de protecție socială pentru angajații din sectoarele respective și familiile lor.

Aceasta a presupus informarea sindicatelor membre și comunicarea către acestea a tuturor actelor normative, cuprinzând măsurile adoptate, precum și consilierea cu privire la implementarea acestora, și a documentelor informative referitoare la epidemie și locul de muncă.

Implicarea sindicatelor de la nivelul angajatorilor a permis ca, prin Comitetele de Securitate și Sănătate în Muncă, să fie aplicate măsurile de asigurare a materialelor dezinfectante și a măștilor, de igienizare a spațiilor de lucru și a grupurilor sanitare, de organizare a activității în regim de telemuncă și de modificare a programului de muncă pentru evitarea contactelor/păstrarea distanțărilor fizice.

Unele organizații sindicale au contribuit cu sume de bani din fondurile proprii la achiziționarea de soluții dezinfectante, măști și echipamente medicale necesare.

Documentele cu propunerile și punctele de vedere ale Comitetului Economic și Social European referitoare la măsurile solicitate de CESE au fost comunicate membrilor, dar și societății în ansamblul ei.

Suntem implicați și prin monitorizarea evoluției situației, a problemelor pe care le întâmpină colegii noștri în aplicarea măsurilor de protecție socială, păstrarea locurilor de muncă și a veniturilor lucrătorilor.