Strategiile macroregionale – CESE solicită îmbunătățiri

This page is also available in

Comitetul propune măsuri suplimentare privind comunicarea, conectivitatea și implicarea societății civile

La sesiunea sa plenară din iunie, Comitetul Economic și Social European (CESE) a prezentat într-un aviz exploratoriu un set de propuneri de politici menite să valorifice întregul potențial al strategiilor macroregionale. Propunerile au ca prioritate optimizarea comunicării și a conectivității între partenerii de cooperare și o mai mare implicare a organizațiilor societății civile în strategiile macroregionale. Ele abordează, prin urmare, cele mai mari provocări în ceea ce privește orientarea și punerea în aplicare a acestor strategii la ora actuală.

Avizul Comitetului a fost solicitat de Președinția română a Consiliului UE și se bazează pe o analiză aprofundată a strategiilor macroregionale existente. Analiza a arătat că strategiile s-au dovedit a fi un instrument util pentru politica de coeziune și au consolidat integrarea și cooperarea până în prezent, dar nu au reușit să răspundă așteptărilor în ceea ce privește contribuția la reducerea disparităților sociale și teritoriale și la promovarea durabilității mediului.

Dl Dimitris Dimitriadis, raportorul CESE pentru acest aviz, a declarat: Rezultatele strategiilor macroregionale pot fi mai bune de atât. Ele pot impulsiona integrarea europeană, servind drept cadru strategic major pentru politica din domeniul coeziunii și dezvoltării durabile, dacă provocările pe care le implică sunt abordate prin măsuri adecvate.

CESE propune măsuri pentru o mai bună comunicare, conectivitate și implicare

Pentru a îmbunătăți impactul strategiilor macroregionale asupra reducerii disparităților sociale și teritoriale, CESE recomandă îmbunătățirea, în primul rând, a comunicării și a conectivității între partenerii de cooperare și implicarea mai strânsă a organizațiilor societății civile în punerea în aplicare și monitorizarea strategiilor.

Prin urmare, factorii de decizie politică trebuie să consolideze intervențiile de politică, să stimuleze angajamentul activ cu privire la strategiile macroregionale și să reducă birocrația.

Introducerea unui cadru de networking funcțional, precum și interconectarea și gestionarea bazelor de date existente reprezintă aspecte importante pentru îmbunătățirea impactului strategiilor, având în vedere lipsa actuală de date fiabile și detaliate pentru a compara atât regiunile, cât și sectoarele.

CESE consideră că trebuie definite clar rolurile părților interesate și normele de punere în aplicare, iar comunicarea privind strategiile macroregionale trebuie îmbunătățită. Trebuie să ajutăm publicul să utilizeze datele și informațiile existente și să stabilim strategii de comunicare pentru a spori vizibilitatea strategiilor macroregionale și a stimula crearea de rețele și participarea, a declarat dl Dimitris Dimitriadis în acest context.

Avizul recomandă, de asemenea, acordarea de prioritate, atât în termeni spațiali, cât și sectoriali, creării de rețele și de clustere la care să ia parte partenerii sociali, actorii socioeconomici locali și organizațiile societății civile. Implicarea acestora în luarea deciziilor, în planificarea și evaluarea politicilor este extrem de utilă pentru punerea în aplicare a strategiilor macroregionale, stimulând coeziunea și durabilitatea socială și de mediu.

Audierile, precum și Zilele Participării desfășurate la nivel național și macroregional pot contribui la consolidarea comunicării și a încrederii între factorii responsabili cu gestionarea strategiilor macroregionale și aceste părți.

Activitățile educative și cele de cercetare și dezvoltare pot contribui la durabilitatea mediului

Comitetul propune, de asemenea, crearea unor rețele eficiente pentru activitățile educaționale. Acestea ar trebui să se concentreze asupra digitalizării producției, precum și asupra inițiativelor care vizează ecosisteme de cercetare și inovare interregionale eficiente. Aceste sisteme s-ar putea axa atât pe activități de cercetare și dezvoltare de bază, cât și aplicate, și ar putea contribui la obținerea unei performanțe mai bune în ceea ce privește durabilitatea mediului.

Dl Dimitris Dimitriadis a explicat că nu toate provocările cu care se confruntă societatea și economia noastră pot fi abordate de statele naționale, de regiuni și de orașe în mod individual. Se poate dovedi mai eficientă cooperarea transregională, internațională. Strategiile macroregionale ar putea fi considerate laboratoare pentru elaborarea de soluții comune la aceste probleme, printr-o abordare ascendentă.

Domenii importante de cooperare între regiuni pot fi transporturile, migrația, educația, piața muncii și aprovizionarea durabilă cu energie.

Nu în ultimul rând, CESE propune corelarea strategiilor macroregionale și asigurarea alinierii noilor strategii la Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă, ceea ce va consolida vizibilitatea, recunoașterea și sprijinirea pe plan internațional a strategiilor macroregionale.

Informații suplimentare

Pentru informații detaliate privind dezvoltarea și performanța strategiilor macroregionale ale Uniunii Europene, în special privind strategia pentru regiunea Dunării (EUSDR), vă rugăm să consultați analiza inclusă în avizul CESE.

See also