News

Pages

Displaying 1 - 10 of 1160
25/07/2022

Pentru a asigura un viitor mai prosper pentru cetățenii lor, guvernele din Balcanii de Vest trebuie să abordeze problemele cu care se confruntă tinerii, care dețin cheia unui astfel de viitor. Alocările bugetare suficiente și transparente pentru dezvoltarea politicii de tineret și includerea tinerilor în procesul de aderare la UE reprezintă o condiție prealabilă pentru facilitarea unor schimbări pozitive și îmbunătățirea situației tinerilor din regiune.

19/07/2022

Comitetul Economic și Social European (CESE) subliniază oportunitățile oferite de revoluția digitală, dar avertizează și cu privire la riscuri: implementate prea rapid, soluțiile digitale pot duce la excluderea unei mari părți a populației UE. Tehnologia digitală nu trebuie să înlocuiască rolul oamenilor, ci mai degrabă să o completeze și, în același timp, trebuie să fie incluzivă și să protejeze grupurile vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă.

08/07/2022

"The rule of law: why should we care?" was the thought-provoking question put to participants in a hearing jointly organised by the EESC Fundamental Rights and Rule of Law Group and the International Bar Association (IBA) on 6 July 2022 in Bratislava, Slovakia.

Pages