Decalajul digital dintre femei și bărbați este o consecință a discriminării femeilor, care începe încă din primii ani ai copilăriei. CESE propune o abordare pe mai multe niveluri și politici cuprinzătoare care abordează diferitele cauze ale inegalității.

Sistemul de învățământ este principalul domeniu de politică care trebuie abordat. „Trebuie să combatem stereotipurile culturale și pe cele lingvistice. În special la abordarea acestuia din urmă putem contribui cu toții”, declară Giulia Barbucci. „Fetele (dar și băieții) trebuie să aibă de ales între diferite modele. În secolul XXI este timpul să abordăm stereotipurile de gen și să le combatem, pornind de la cele mai adânci rădăcini sociale și culturale ale acestor stereotipuri.”

Este esențial să garantăm o educație și alfabetizare digitală pentru toți; prin urmare, cadrele didactice și formatorii trebuie să fie familiarizați cu utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor.

Interesul fetelor și femeilor pentru domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) trebuie stimulat – de exemplu, prin prezentarea unor modele feminine de succes din domeniul digital sau antreprenorial și prin prezentarea posibilităților și șanselor unui viitor profesional de succes ca urmare a cunoștințelor mai cuprinzătoare din domeniile STIM. Acest lucru este cu atât mai necesar având în vedere importanța din ce în ce mai mare a educației în domeniul TIC și al competențelor transversale, antreprenoriale, digitale și non-tehnice, precum empatia, creativitatea și soluționarea complexă a problemelor, competențe atribuite în principal femeilor.

Învățarea pe tot parcursul vieții este esențială pentru prevenirea excluderii de pe piața muncii, în special pentru femei. Rolul partenerilor sociali este esențial în acest sens. „Partenerii sociali trebuie, în general, să joace un rol esențial în garantarea unor condiții de muncă echitabile și a accesului la protecție socială. Acest lucru se aplică și așa-numitei «economii a muncii la cerere» (economia gig)”, a arătat dna Barbucci. (sma)