Consumatorii trebuie aduși în centrul atenției sectorului financiar

Serviciile financiare digitale transfrontaliere nu se bucură de prea multă popularitate în rândul consumatorilor europeni, care încă preferă contactul concret cu băncile de retail din țările lor. Trebuie depuse mai multe eforturi pentru a le oferi consumatorilor europeni o gamă mai largă de opțiuni, produse financiare ușor de înțeles și servicii pe care să și le poată permite, odată cu consolidarea siguranței și securității tranzacțiilor transfrontaliere. Acestea au fost principalele concluzii ale unei dezbateri care a avut loc la sediul CESE, la 26 septembrie.

Manifestarea, intitulată „Consumatorii – în centrul atenției sectorului financiar”, a fost o organizată de Secțiunea pentru piața unică, producție și consum (INT) din cadrul CESE, în cooperare cu Forumul european pentru servicii financiare cu amănuntul (European Retail Financial Forum – ERFF). S-au adunat laolaltă, cu această ocazie: membrii CESE Ariane Rodert, președinta Secțiunii INT, Petru Sorin Dandea, raportor pe tema planului de acțiune FinTech, și Carlos Trias Pintó, raportor pe tema Planului de acțiune privind finanțarea durabilă și a Regulamentului privind prezentarea de informații și consilierea și coraportor pe tema Planului de acțiune privind serviciile financiare de consum; reprezentanții consumatorilor, Evangelia Kekeleki și Claude Mader; deputații în Parlamentul European Othmar Karas și Molly Scott Cato; Renatas Mazeikas, șeful unității pentru politica în domeniul protecției consumatorilor din cadrul Comisiei Europene; reprezentanți ai ERFF și ai unor organizații de protecție a consumatorilor, precum și funcționari publici din statele membre.

S-au purtat dezbateri în cadrul a două mese rotunde:

  • Transformări, fuziuni și divizări transfrontaliere
  • Transparență și încredere, pentru un viitor sustenabil

Participanții au căzut de acord că digitalizarea deplină nu este acceptată de consumatorii europeni deoarece, în opinia lor, contactul fizic este încă foarte important. În prezent, doar 7% dintre ei utilizează tranzacțiile financiare transfrontaliere. Lipsa de încredere este accentuată de transpunerea neuniformă în dreptul intern a legislației UE în domeniul protecției consumatorilor, în întreaga Europă. Participanții la conferință au conchis că, departe fiind de a reprezenta în prezent preocuparea specială a sectorului financiar, consumatorii ar trebui aduși în centrul atenției sale.

În cadrul primei mese rotunde s-a subliniat că statele membre ar trebui să își informeze cetățenii atât despre potențialul securității cibernetice și protecției datelor, cât și despre riscurile aferente, astfel încât piața unică digitală să devină realitate. S-a semnalat și nevoia promovării încrederii, prin consilierea cetățenilor cu privire la drepturile lor și prin asigurarea unui acces înlesnit la căi de atac, ținând cont de faptul că 74% din cele 48 000 de cereri de asistență adresate Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) privesc comerțul electronic.

Vorbitorii au subliniat că tehnologiile financiare aduc cu sine oportunități pentru o concurență sporită și costuri mai mici pentru consumatori, dar și-au exprimat îngrijorarea cu privire la consilierea automată, la utilizarea inteligenței artificiale și a volumelor mari de date și la funcționarea platformelor financiare.

S-a atras atenția că propunerea Comisiei ar putea crea o piață secundară a creditelor neperformante ce ar presupune pericole majore pentru consumatori, care au suportat deja costurile crizei financiare. Consilierea financiară le-a insuflat speranța că pot alege produsele financiare potrivite, dar datele arată că, din punctul de vedere al încrederii și gradului lor de satisfacție, sectorul serviciilor financiare se situează în coada listei.

A doua masă rotundă a conchis că finanțele sustenabile reprezintă cheia unei economii durabile, căci, potrivit studiilor efectuate, 70% dintre investitori sunt preocupați de mediu. S-a subliniat și că agențiile de rating care evaluează calitatea produselor financiare ar trebui să livreze informații clare despre destinația investițiilor.

S-a recomandat, printre altele, ca – prin intermediul diverselor sisteme digitale de distribuție – să se definească „produse emblematice” simple, comparabile și transparente pentru consumatorii din întreaga UE, care să fie încurajați să aibă încredere în ele.

Dintre obstacolele care trebuie înlăturate, s-au amintit diferențele lingvistice sau de legislație, tarifele mai ridicate și refuzul de a le acorda nerezidenților acces la anumite servicii și produse financiare, diferențele de impozitare, riscurile de schimb valutar etc. A fost subliniată și nevoia de canale de distribuție digitale care să aplice principiile neutralității, proporționalității și integrității tehnologice, într-un context în care 60-70 % dintre consumatori se opun divulgării datelor lor către părți terțe. (dm)

În fotografie, de la stânga la dreapta: Carlos Trias Pinto, Ariane Rodert și Michael Ikrath, membri ai CESE, Othmar KARAS, deputat în Parlamentul European, și Fiona Murray, reprezentanta ERFF