Luca Jahier: „Europa va fi durabilă sau nu va fi deloc”

Cu ocazia conferinței la nivel înalt pe tema „Obiectivele de dezvoltare durabilă și inițiativele pentru lanțuri valorice globale durabile”, organizate împreună de CESE, Comisia Europeană și Consiliul Social și Economic din Țările de Jos, Luca Jahier a afirmat că nu există alternativă la economia durabilă: „Europa va fi durabilă sau nu va fi deloc”.

La conferinţa care a avut loc la 30 octombrie au participat reprezentanți ai întreprinderilor, sindicatelor, ONG-urilor și organizațiilor profesionale din întreaga Europă; la sesiunea inaugurală au fost prezenți și Frans Timmermans, vicepreşedinte al Comisiei Europene, precum și Sigrid Kaag, ministrul comerțului exterior și cooperării pentru dezvoltare din Țările de Jos.

Una dintre principalele concluzii ale conferinței a fost că implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) este responsabilitatea comună a societăţii civile, UE și a autorităților din statele membre, precum și a sectorului privat. Experții au convenit, de asemenea, că o combinație de măsuri de reglementare și stimulente pentru încurajarea inițiativelor voluntare este esențială pentru sporirea implicării societăților private și a cetățenilor. (dgf)