Organizaţiile societăţii civile solicită Serbiei să consolideze statul de drept

A 7-a reuniune a Comitetul consultativ mixt UE-Serbia pentru societatea civilă (CCM), care a avut loc la Belgrad la 23 octombrie, a permis organizațiilor societății civile din ambele părți să examineze situația actuală în ceea ce privește procesul de aderare a Serbiei.

Cu toate că s-au înregistrat progrese importante în multe domenii, cum ar fi creşterea economică, în declarația comună CCM își exprima preocuparea cu privire la „lipsa de progrese în domeniul libertății de exprimare” și a încurajat autoritățile sârbe „să-şi intensifice eforturile pentru asigurarea respectării statului de drept și a drepturilor fundamentale, pentru reforma judiciară, lupta împotriva corupţiei și libertatea presei”.

Membrii CCM au salutat deschiderea de către Serbia a două noi capitole ale negocierilor de aderare (activitățile de pescuit și dispoziții financiare și bugetare). Există vești bune și în ce privește economia, dată fiind scăderea ratei șomajului și accelerarea creșterii în 2018, însă declarația comună a subliniat necesitatea de a lua măsuri eficiente pentru abordarea activităților economice informale, pentru a combate inegalitățile și sărăcia și pentru a face mai eficientă și transparentă utilizarea platformelor de dialog cu societatea civilă. (dgf)