Cum să sprijinim întreprinderile în era digitală – IMM-urile adoptă tehnologiile digitale

Text redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

Lipsa de conștientizare, infrastructura subdezvoltată, costurile de investiție ridicate și deficitul și neconcordanțele în materie de competențe – acestea sunt câteva dintre provocările cu care se confruntă IMM-urile în încercarea de a beneficia de revoluţia digitală. Participanții la conferința pe tema „Cum să sprijinim întreprinderile în era digitală – IMM-urile adoptă tehnologiile digitale” au încercat să identifice potențialele obstacole și să propună soluții pentru a le înfrunta în viitor. Evenimentul a avut loc la 24 octombrie 2018, la Viena, Austria.

„Nu putem nega transformarea digitală, trebuie să ne asigurăm că toate întreprinderile noastre pot profita de acest proces”, a afirmat în discursul său inaugural dna Ulrike Rabmer-Koller, vicepreședinta Camerei Economice Federale din Austria și președinta Uniunii Europene a Artizanatului și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (UEAPME). Ea a explicat că UEAPME colectează cele mai bune practici privind digitalizarea IMM-urilor din UE, cu scopul de a oferi suficiente informații întreprinderilor.

Dl Jacek Krawczyk, președintele Grupului „Angajatori”, a subliniat că digitalizarea este tot mai necesară pentru IMM-uri. Jumătate dintre IMM-uri văd digitalizarea ca pe o oportunitate de a-și extinde portofoliul de produse și servicii. Aceeași proporție consideră că digitalizarea sprijină noi modele de afaceri. Pentru 79% dintre IMM-uri, digitalizarea permite optimizarea produselor.

În timp ce IMM-urile constată schimbări continue legate de digitalizare, multe dintre ele nu pot încă identifica oportunităţile pentru situația lor specifică. Ritmul rapid al revoluţiei digitale generează un potențial enorm de îmbunătățire în toate sectoarele de activitate economică, cum ar fi artizanatul și transporturile.

O mai mare simplificare a interacțiunii electronice între întreprinderi, precum și între serviciile publice și întreprinderi ar fi, de asemenea, benefică. În acest context, reprezentantul Comisiei Europene a scos în evidență potențialul Regulamentului e-IDAS (identificarea electronică și serviciile de încredere) pentru IMM-uri.

Lipsa de competențe digitale este un alt factor care împiedică digitalizarea IMM-urilor. Modelul de educație duală, care este bine dezvoltat în Austria, ar putea fi o parte a soluției la această problemă. Prin identificarea noilor profesii legate de digitalizare și prin crearea de programe adecvate de ucenicie, întreprinderile și școlile pot contribui la adaptarea programelor la nevoile pieței.

Conferința a fost organizată împreună de Grupul „Angajatori” din cadrul Comitetului Economic şi Social European și de Camera Economică Federală din Austria. (lj)