Noile fonduri pentru migrație și gestionarea frontierelor ar trebui să acorde prioritate integrării migranților

CESE sprijină noile fonduri – cel pentru azil și migrație și cel pentru gestionarea vizelor. În avizul adoptat la sesiunea plenară din luna octombrie, redactat de Giuseppe Iuliano, Comitetul își exprimă acordul față de decizia Comisiei de a crește bugetul în ambele domenii de politici, dar afirmă că termenul „integrare” ar trebui să rămână în titlul fondului pentru migrație și că ar trebui, de asemenea, să se prevadă dispoziții privind căile legale de acces în UE.

„Scoaterea cuvântului „integrare” din titlul Fondului pentru azil și migrație este foarte îngrijorătoare,” a spus dl Iuliano. „Ar putea fi interpretată ca o lipsă de preocupare față de acest aspect. Să nu uităm că politicile privind tratamentul egal și combaterea discriminării reprezintă pilonii politicilor europene, inclusiv a celor care vizează integrarea resortisanților din țările terțe,” a continuat el. „Cuvântul „integrare” trebuie reintrodus în titlu, deoarece incluziunea reprezintă o provocare pentru statele membre”.

În plus, propunerea Comisiei se concentrează în mod special pe sosirile nereglementate la punctele de trecere a frontierei, fără a menționa canalele de acces standard în UE. Nu se menționează explicit nici protecția drepturilor fundamentale la punctele de trecere a frontierei. Comitetul apără dreptul la azil și pledează pentru o politică comună în domeniul migrației, care să cuprindă instrumente pentru facilitarea migrației legale și ordonate. Avem nevoie de progres și inovare în sistemul european integrat pentru migrație. De aceea trebuie să reformăm sistemul de la Dublin. (mp)