CESE consideră că o politică agricolă comună (PAC) puternică, finanțată integral este esențială.

CESE consideră că o politică agricolă comună (PAC) puternică, finanțată integral este esențială și respinge orice reducere a bugetului PAC. El salută propunerile legislative privind PAC, al căror nou obiectiv central este un nivel de ambiție mai ridicat în domeniul mediului și al schimbărilor climatice, al subsidiarității și simplificării, dar dorește să se asigure că PAC rămâne o politică comună, cu o piață unică puternică.

Fără reduceri ale bugetului PAC

Ar trebui ca bugetul PAC să continue să reprezinte 38% din bugetul UE. La rândul său, bugetul UE ar trebui să fie majorat la 1,3% din venitul național brut (VNB). „Orice reducere a bugetului PAC este inacceptabilă”, subliniază dl John Bryan, membru al CESE, „deoarece reducerea ar submina obiectivele și ambițiile PAC. Bugetul PAC contribuie în mare măsură la securitatea locurilor de muncă și a venitului în sectorul agricol, dar și la producția de bunuri de mediu, de care beneficiem cu toții.”

Este important să se mențină structura actuală a PAC bazată pe doi piloni, cu plăți care sprijină veniturile fermelor în cadrul pilonului I și cu măsuri de dezvoltare rurală în cadrul pilonului II. Cu toate acestea, doar fermierii veritabili ar trebui să primească plăți directe.

Pentru o PAC stabilă, sustenabilă și simplificată

Este esențial ca PAC 2021-2027 să satisfacă nevoile diferitelor entități active în agricultură, cum ar fi exploatațiile familiale, cooperativele, grupurile de producători și alte forme de agricultură și producție de alimente. De asemenea, PAC trebuie să țină seama de diversitatea din agricultura europeană, de varietatea culinară și de perspectivele pieței, și să ofere diferite modalități de promovare a calității. În ceea ce privește alocarea a 40% din cheltuielile agricole obiectivului UE privind schimbările climatice, ar trebui să li se ofere fermierilor o serie de măsuri din care să aleagă, adaptate la circumstanțele lor specifice. Este esențial să se reducă povara administrativă pentru fermieri, menținând un nivel adecvat de controale complete.