CESE se opune reducerilor bugetare în cadrul FSE+ – principalul fond al UE care investește în oameni.

CESE critică foarte hotărât propunerea de reducere cu șase procente a alocărilor pentru noul Fond social european Plus, care – în cadrul noii perioade de programare pe termen lung 2021-2027 – va fuziona mai multe fonduri și programe existente, destinate consolidării dimensiunii sociale a Uniunii.

CESE se opune eliminării din următorul buget al politicii de coeziune a cotei minime obligatorii din fondurile destinate FSE+, fixată în prezent la 23,1%, și nu este de acord nici cu propunerea de reducere a ratei de cofinanțare europene a acestui fond.

CESE solicită ca 30% din resursele pentru politicile de coeziune economică, socială și teritorială să se aloce pentru FSE+ și recomandă ca, în cadrul acestuia, 30% din resurse să fie destinate măsurilor de incluziune socială.

 „Reducerea prevăzută de 6% în finanțarea FSE+ este inacceptabilă, dată fiind rata înaltă a sărăciei ce persistă în UE, ea ridicându-se la peste 23%”, a declaratKrzysztof Balon, raportor la avizul CESE referitor la propunerea Comisiei privind FSE+.

Deși critică reducerea finanțării, CESE salută propunerea – între altele – pentru că este conformă cu pilonul european al drepturilor sociale și pentru că fuzionează fondurile existente, îmbunătățind astfel combaterea sărăciei, a excluziunii sociale și a șomajului.

În opinia CESE, FSE+ ar trebui să aloce în mod țintit resurse financiare pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor și consolidarea capacității organizațiilor societății civile. Societatea civilă ar trebui să fie pe deplin implicată în elaborarea și punerea în aplicare a proiectelor FSE+. (ll)