A găsit UE în sfârșit făgașul către o Europă socială?

elaborat de Grupul „Lucrători”

La 12 octombrie 2018, în St. Pölten s-a desfășurat o ședință de lucru privind Pilonul european al drepturilor sociale
 
În timpul acestei ședințe de lucru, organizată în comun de CESE și Camera de muncă din Austria Inferioară, a fost dezbătută, la Centrul lucrătorilor din St. Pölten, punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale.

În fața unui public format din 80 de persoane, au dezbătut această temă Evelyn Regner, deputată în Parlamentul European, Egbert Holthuis, șef de unitate în DG EMPL, reprezentanți ai organizațiilor partenerilor sociali și responsabili politici de la nivel regional. CESE a fost reprezentat de Gabriele Bischoff și Jukka Ahtela. În discursul său de deschidere, Gabriele Bischoff sublinia că: „În Declarația de la Göteborg de anul trecut, statele membre și instituțiile UE s-au angajat să pună capăt fragmentării sociale din Europa și dumpingului social. . .

În alocuțiunea sa, Jukka Ahtela a subliniat importanța modelului social european. În opinia sa, UE își poate lăsa amprenta în domeniul social mai ales prin elaborarea de norme legislative, orientări și forme de cooperare. Desigur, finalitatea o reprezintă convergența socială, care trebuie să meargă mână în mână cu cea economică. El a menționat și importanța dialogului social pentru provocările cu care se confruntă Europa, precum noile forme de ocupare a forței de muncă și viitorul muncii. (mg)

În fotografie, de la stânga la dreapta: Egbert Holthuis (Comisia Europeană), Evelyn Regner (deputat în PE), Markus Wieser (președinte, Camera de muncă din Austria Inferioară), Gabriele Bischoff, Jukka Ahtela, Valentin Wedl (), Bettina Heise (directoare, Camera de muncă din Austria Inferioară), Réne Pfister (membru al Parlamentului landului Austria Inferioară, expert în politică socială).