Cel de al treilea pachet de măsuri privind mobilitatea ar trebui să țină seama de toate formele de transport

Noua propunere a Comisiei trebuie să meargă mai departe, ținând seama de toate formele de transport disponibile, și ar trebui să se concentreze asupra intermodalității în transportul de mărfuri și de pasageri. În avizul elaborat de dna Giulia Barbucci și adoptat în sesiunea plenară a CESE din luna octombrie, Comitetul sprijină cel de-al treilea pachet de măsuri privind mobilitatea prezentat de Comisiei, dar pledează în favoarea unui proiect mai ambițios.

CESE sprijină propunerea Comisiei, considerând că aceasta reprezintă un pas înainte către transportul durabil pentru Europa. Cu toate acestea, dna Barbucci a afirmat următoarele: „Încurajăm Comisia să nu se limiteze la sectorul transportului rutier. Pentru a dezvolta în mod eficient transporturi durabile și sigure, trebuie să se țină seama de toate formele de transport disponibile. Avem nevoie de o viziune mai ambițioasă, care să cuprindă intermodalitatea dintre transportul public și cel privat ca mod de a atinge obiectivele de eficiență, calitate a vieții și siguranță.”

De asemenea, Comitetul îndeamnă Comisia să pună suficiente fonduri la dispoziția programului, să sprijine planurile strategice de acțiune privind siguranța rutieră și bateriile, și reamintește Comisiei eventualele chestiuni legate de automatizarea completă a vehiculelor și tranziția către vehiculele electrice.

În mai 2018, Comisia Europeană a publicat cel de-al treilea pachet legislativ „Europa în mișcare”, contribuția sa cea mai recentă la modernizarea transportului european. Pachetul se referă la sectorul transportului rutier și se axează, în special, asupra transportului auto, împreună cu următoarele trei elemente majore: siguranța, conectivitatea și automatizarea, și transportul nepoluant. (mp)