CESE oferă idei pentru îmbunătățirea guvernanței economice în UE

EU economic governance

În octombrie, Comitetul Economic și Social European (CESE) a adoptat un pachet de avize cu privire la guvernanța economică a UE, oferind factorilor decizionali europeni noi contribuții la discuțiile în curs privind aprofundarea uniunii economice și monetare (UEM) și semestrul european.

În pachet, CESE susține propunerile Comisiei de stabilire a unui program de sprijin pentru reformă (PSR) și a unei funcții europene de stabilizare a investițiilor (FESI) pentru noul buget al UE (2021-2027). Acesta ar fi un pas binevenit pentru îmbunătățirea integrării economice și a guvernanței UE.

Cu toate acestea, ar fi o idee bună să se monitorizeze impactul social al reformelor structurale realizate cu sprijinul PSR și să se extindă programul la proiecte de importanță paneuropeană. Succesul noului instrument ar depinde de ajustarea mai multor aspecte: definirea reformelor structurale, procedurile de evaluare a acestora și condițiile de alocare a fondurilor.

De asemenea, CESE își exprimă îngrijorarea cu privire la volumul FESI. Acesta poate fi insuficient în cazul unor șocuri care afectează două sau mai multe state membre. CESE consideră că utilizarea șomajului ca unic criteriu de activare a sprijinului ar putea reduce oportunitatea și eficacitatea instrumentului.

Alte criterii complementare ar putea anunța un șoc major iminent chiar mai devreme. Acest lucru ar face posibilă mobilizarea sprijinului înainte de producerea unor șocuri de amploare. CESE recomandă, de asemenea, dezvoltarea în continuare a FESI și analizarea modului în care ar putea funcționa un mecanism de asigurare la nivelul UE.

În ceea ce privește politica economică a zonei euro în 2018, CESE solicită o orientare bugetară la nivel agregat pozitivă în zona euro. O creștere a cheltuielilor pentru investiții în țările cu excedent ar fi o necesitate în materie de politică economică. Crearea unor medii favorabile pentru investițiile în afaceri și pentru inovare ar trebui, de asemenea, să reprezinte o prioritate a politicii economice, precum și reducerea nesiguranței locurilor de muncă, a sărăciei și a inegalității. (jk)