UE ar trebui să aloce 40% din buget pentru schimbările climatice

În avizul său pe tema „Pactul european privind finanțele și clima”, CESE dorește să vadă asigurată finanțarea tranzițiilor necesare către ecologizarea economiei noastre. El afirmă că UE ar trebui să dedice 40% din bugetul său luptei împotriva schimbărilor climatice și consecințelor lor.

„Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări la adresa ființei umane și a planetei noastre. Dar putem vedea și oportunităţi care apar din necesitatea de a transforma economia Europei într-una durabilă. Iar acest obiectiv poate fi atins dacă acționăm împreună în Europa”, afirmă .

În fiecare an în Europa trebuie alocate 1 115 miliarde EUR pentru combaterea schimbărilor climatice și a consecințelor acestora. Pactul privind finanțele și clima necesită un cadrul politic european clar și previzibil. Cadrul financiar multianual (2021-2027) trebuie să promoveze o dezvoltare economică durabilă și locuri de muncă de înaltă calitate. Cota din bugetul UE alocată luptei împotriva schimbărilor climatice și consecinţelor acestora trebuie majorată la 40%.

De asemenea, trebuie avută în vedere și posibilitatea ca BEI să devină banca pentru dezvoltare durabilă și să finanțeze în principal tranziția energetică, mobilitatea ecologică și inovarea. CESE sprijină dezvoltarea unui sistem de clasificare unificat al UE (taxonomia) pentru promovarea proiectelor și investițiilor durabile care au cel mai mare impact pozitiv economic și de mediu.

Mărcile ecologice ar trebui să fie acordate investițiilor care răspund taxonomiei UE și celor mai exigente norme în materie de durabilitate. Economia circulară și investițiile în clădiri eficiente din punct de vedere energetic trebuie încurajate. De asemenea, în fiecare acord de liber schimb, clauzele sociale și de mediu ar trebui să se bazeze pe un angajament cu caracter obligatoriu față de Acordul de la Paris.

„Suntem convinși de faptul că, pe termen lung, doar cei care își vor ecologiza economia se vor menține în poziția de lideri ai pieței internaționale. Noi, europenii, putem deveni liderii acestei dezvoltări.” (sma)