CESE solicită o tranziție rapidă, dar treptată către o economie durabilă

UE și-a luat angajamentul de a acționa în sensul unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon, mai eficientă din punctul de vedere al resurselor și mai durabilă, în plus față de obiectivele sociale. Finanțarea acestor angajamente, ținând seama de criteriile de mediu, sociale și de guvernanță, reprezintă o enormă provocare în materie de investiții.

CESE consideră că statele membre trebuie să definească un cadru european comun de durabilitate, pentru a asigura sprijinul din partea sistemului financiar în tranziția către o economie durabilă. Prin urmare, sprijină ferm planul de acțiune al Comisiei privind finanțarea creșterii durabile, recomandând punerea sa în aplicare rapidă, dar treptată. Cadrul propus ar reprezenta un vector important pentru restabilirea încrederii în piețele financiare și conectarea economiilor cu investițiile durabile în economia reală.

Deși recunoaște rolul esențial care le revine participanților la piața financiară în cadrul tranziției, CESE subliniază că, dacă se dorește ca sistemul să fie fezabil, trebuie implicată societatea în ansamblu.

Ar fi logic ca tranziția să fie inițiată prin stabilirea unei taxonomii a UE privind durabilitatea și a unor valori de referință pentru emisii scăzute de dioxid de carbon. Această taxonomie ar trebui să fie dinamică și să țină seama de realitatea economică. Scopul final ar trebui să fie promovarea taxonomiei la nivel mondial și încorporarea sa în dreptul UE, în mod uniform și simultan, în toate statele membre. Trebuie luate măsuri pentru a se garanta că aceasta este revizuită și actualizată periodic.

Deși este de acord cu faptul că, într-o primă etapă, trebuie configurat și introdus un număr limitat de domenii și de obligații juridice, în primul rând factori de mediu, CESE salută introducerea unor garanții minime sociale și de guvernanță încă de la început. Ar fi, de asemenea, important ca, pe viitor, taxonomia și obligațiile juridice inițiale să fie extinse pentru a include obiectivele de durabilitate socială și de guvernanță.

În cele din urmă, CESE salută obligațiile fiduciare propuse pentru participanții la piața financiară. Acest lucru va permite investitorilor finali să-și alinieze deciziile în materie de investiții la preferințele lor în materie de durabilitate.

Informații suplimentare: ECO/456 ECO/466 ECO/467 (jk)