Reducerea bugetului politicii de coeziune transmite un semnal negativ

CESE consideră cu fermitate că politica de coeziune este un element esențial pentru viitorul Europei, care necesită resurse suficiente și reforme corespunzătoare. O reducere bugetară pentru perioada de programare 2021-2027 ar transmite cetățenilor un semnal negativ și ar putea dăuna politicii de coeziune. Bugetul trebuie menținut la nivelul actual și majorat pentru cooperarea teritorială.

Deși, într-un aviz recent adoptat, critică dispozițiile financiare din propunerile Comisiei privind viitoarea politică de dezvoltare regională și de coeziune, CESE salută eforturile acesteia de a introduce reforme, recunoscând progresele substanțiale în ceea ce privește simplificarea, flexibilitatea și eficacitatea. Cu toate acestea, regretă că noul regulament nu stabilește un set unic de norme pentru toate fondurile.

Noile reglementări pentru politica de coeziune ar trebui, în opinia sa, să fie aliniate la noua strategie Europa 2020. Acestea ar trebui să contribuie la eforturile de punere în aplicare a ODD-urilor și a pilonului european al drepturilor sociale și să încorporeze pe deplin Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.

CESE respinge propunerile de condiționalitate macroeconomică, regula de dezangajare n+2 și scăderea ratelor de cofinanțare. Aceste propuneri ar crea un mediu economic excesiv de rigid și care ar putea afecta negativ investițiile. Ar fi necesară mai multă flexibilitate pentru a aborda circumstanțele specifice ale regiunilor.

Dat fiind faptul că politica de coeziune trebuie să permită zonelor cu dezavantaje structurale și permanente să facă față provocărilor în mod eficient, CESE salută mecanismul propus de soluționare a obstacolelor juridice și administrative existente în chestiunile transfrontaliere. Mecanismul trebuie să asigure certitudinea juridică pentru potențialii utilizatori și să compenseze eventualele dezechilibre între parteneri.

În ceea ce privește obiectivul de cooperare teritorială europeană, CESE propune intensificarea implicării tinerilor. Reducerea decalajului digital ar trebui să reprezinte o prioritate pentru toate programele ETC și ar trebui luată în considerare integrarea protecției civile și reducerea riscurilor majore ca prioritate.

Pentru mai multe informații cu privire la avizele CESE faceți clic aici. (jk)