RescUE este doar o primă etapă în îmbunătățirea mecanismului de protecție civilă, afirmă comisarul Stylianides

Având în vedere impactul puternic al schimbărilor climatice, CESE a îndemnat instituțiile UE să adopte noi măsuri și politici comune în cadrul propunerii sale privind rescUE, pentru a oferi un răspuns mai eficace și mai eficient la dezastre.

La 18 octombrie, CESE și-a prezentat propunerile menite să consolideze mecanismul UE de protecție civilă – rescUE dlui Christos Stylianides, comisarul european pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor.

Dl Stylianides a subliniat importanța avizului CESE, în măsura în care acesta reflectă ceea ce gândesc cetățenii europeni, și a subliniat că „noul instrument rescUE reprezintă prima etapă în îmbunătățirea mecanismului UE de protecție civilă, care ar trebui să elimine lacunele în ceea ce privește răspunsul în situații de urgență și să se concentreze asupra prevenirii. RescUE nu va înlocui, ci mai degrabă va completa sistemele naționale de protecție civilă”.

Comisarul a convenit că propunerea nu trebuie să se limiteze la răspunsul în caz de dezastre, ci să urmărească atingerea gradului de pregătire corespunzător pentru a face față acestora.

În opinia sa, rescUE reprezintă un instrument valoros pentru a intra în contact cu cetățenii europeni, dat fiind că constituie un mesaj de solidaritate europeană.

„Experiența din ultimii ani a demonstrat că actualul mecanism de protecție civilă al UE, bazat pe contribuțiile voluntare ale statelor membre, nu este suficient pentru a răspunde în caz de urgențe majore," a afirmat raportorul CESE, dl Dimitris Dimitriadis. „Trebuie să educăm și să pregătim toate generațiile, începând cu copiii, pentru a face față unor situații de urgență majoră. Avem, de asemenea, nevoie de un mecanism comun pentru întreaga Europă”.

CESE consideră că trebuie definite principii și orientări generale pentru elaborarea unui cadru legislativ global și modern cu privire la sistemele de alertă timpurile, la voluntariat și la implicarea instituționalizată, la toate nivelurile, a autorităților de protecție civilă. Trebuie, de asemenea, stabilite rate de angajament pentru măsuri de prevenire în cadrul bugetelor statelor membre. (sma)