Mesajul CESE către Comisie: digitalizarea trebuie să fie incluzivă

Programul Europa digitală propus de către Comisie reprezintă un pas în direcția cea bună, având în vedere că recunoaște rolul esențial al tehnologiilor digitale, dar ar putea fi mai strâns legat de realitățile sociale. În avizul CESE elaborat de dnii Norbert Kluge și Ulrich Samm și adoptat în sesiunea plenară din luna octombrie, Comitetul sprijină propunerea Comisiei și subliniază că digitalizarea în Europa trebuie să fie incluzivă, „dividendul digital” fiind distribuit în mod egal prin intermediul unor măsuri politice adecvate.

"Dat fiind că digitalizarea ne afectează pe noi toți și are un impact asupra tuturor aspectelor vieții noastre, este extrem de important ca toți cetățenii UE să poată beneficia de ea," a afirmat dl Kluge. „Digitalizarea în Europa trebuie să ia o formă incluzivă”, a continuat acesta. „Nimeni nu trebuie exclus din progresul digital din motive precum genul, statutul social, gradul de instruire mai scăzut, calificările, abilitățile în domeniul digital, originea, vârsta sau faptul că suferă de un handicap”.

Competențele și abilitățile digitale sunt esențiale și au fost recunoscute drept un element fundamental în cadrul programului. Este foarte important ca întreprinderile, lucrătorii și consumatorii să fie ajutați să dobândească și să utilizeze atât tehnologiile digitale de bază, cât și pe cele avansate. Formarea necesară ar putea fi furnizată la nivel de teren, în cadrul centrelor de inovare digitală înființate în regiuni. „Salutăm introducerea unei distincții europene de excelență pentru centrele de inovare digitală, în scopul de a favoriza interconexiunile și a garanta că sunt furnizate competențe digitale avansate și de înalt nivel, dar și capacități de bază”, a subliniat dl Samm.

În iunie 2018, Comisia Europeană a prezentat programul Europa digitală pentru perioada 2021-2027, pentru a crea o piață unică digitală și a transforma, astfel, Europa într-un actor esențial în procesul de digitalizare și a consolida puterea economică a Europei în competiția globală. (mp)