CESE sprijină testarea SBBS pe piețe, dar solicită un cadru favorabil mai puternic pentru noul instrument financiar

SBBS

Titlurile garantate cu obligațiuni suverane (SBBS) pot contribui la o mai mare diversificare și la o reducere a riscului în ce privește portofoliile de obligațiuni suverane deținute de bănci și de alți operatori financiari. Acest lucru ar putea să aibă un impact pozitiv asupra stabilității și a rezilienței sistemului financiar și să îmbunătățească integrarea pieței financiare.

În consecință, CESE susține propunerea legislativă a Comisiei de stabilire a unui cadru favorabil care să permită dezvoltarea SBBS pe piață. Comitetul sprijină introducerea și testarea SBBS pe piețe, dar, în același timp, solicită abordarea în propunere a unei serii de întrebări deschise. 

„Singura modalitate de a vedea dacă băncile și investitorii sunt cu adevărat interesați de SBBS este de a le testa”, afirmă Daniel Mareels, raportorul avizului pe această temă. SBBS ar putea contribui la slăbirea legăturii strânse dintre bănci și țările lor de origine. De la ultima criză financiară, CESE solicită neîncetat eforturi suplimentare în acest scop.

Cu toate acestea, va fi important să se asigure claritatea, eficacitatea și eficiența cadrului propus și, deși CESE este de acord cu multe aspecte ale propunerii, consideră că altele trebuie consolidate; de exemplu, monitorizarea de către ESMA va trebui să fie mai strictă și să înceapă înainte, dacă entitățile cu scop special vor fi autorizate să certifice singure alcătuirea portofoliilor-suport ale SBBS.

Trebuie abordate și alte întrebări fără răspuns, cum ar fi cea dacă SBBS ar funcționa eficient în orice împrejurare, și va fi necesară o reflecţie ulterioară pentru a stabili dacă SBBS trebuie oferite deponenților și consumatorilor particulari.

Cadrul propus ar trebui dezvoltat în continuare într-o strânsă cooperare cu toate părţile interesate. (jk)