Limbi disponibile:

Editorial

Reafirmarea valorilor europene

Dragi cititori,

La mai puțin de șapte luni înaintea alegerilor UE, Europa se află într-un moment de răscruce.

Ceea ce părea imposibil acum câțiva ani pare să fie, în prezent, provocarea noastră zilnică: mă refer la punerea sub semnul întrebării a UE și la amenințările la adresa valorilor sale. Fie că este vorba despre democrație, libertate, egalitate, respectarea demnității umane și a drepturilor omului sau statul de drept, valorile noastre sunt puse la încercare în multe părți ale Uniunii. Dar valorile reprezintă piatra de temelie a UE, iar atunci când ele sunt amenințate, Uniunea este zguduită în profunzime.

Date în agendă

22 și 23 noiembrie 2018, Atena, Grecia

A 12-a ediție a seminarului atașaților de presă ai societății civile, organizat de CESE, pe tema „Reafirmarea valorilor europene”

28 noiembrie 2018, Bruxelles

CESE – Summitul privind consumatorii

30 noiembrie 2018, Bruxelles

Combaterea obsolescenței premature în Europa

12 și 13 decembrie 2018, Bruxelles

Sesiunea plenară a CESE

Pe scurt

Gianluca Brunetti este noul secretar general al Comitetului Economic și Social European

Comitetul Economic și Social European (CESE) l-a numit pe dl Gianluca Brunetti, fost director al Direcției de resurse umane și finanțe a CESE, în funcția de secretar general, cu începere de la 14 noiembrie 2018.

CESE apreciază foarte mult cinematografia europeană

La 23 octombrie, la centrul cultural BOZAR din Bruxelles a avut loc premiera filmului „Războiul Rece”, al regizorului Paweł Pawlikowski (recompensat cu premiul Oscar pentru filmul „Ida”, în 2015, și cu Premiul pentru cel mai bun regizor la Cannes, în 2018). CESE a organizat acest eveniment în parteneriat cu Comisia Europeană (programul Europa Creativă), cu Parlamentul European (Premiul Lux Film) și cu BOZAR. Filmul a fost urmărit de cinci sute de persoane, la centrul cultural menționat. Inaugurând evenimentul în numele CESE, dna Isabel Caño, vicepreședintă a Comitetului, responsabilă pentru comunicare, a subliniat că cultura joacă un rol esențial în societatea civilă, mai ales sub forma dialogului dintre diverse culturi. Vizionarea filmului a fost urmată de o dezbatere la care a participat Ewa Puszczyńska, producător artistic al casei de filme OPUS FILM, și care a fost moderată de Robert Sołtyk, fost corespondent al ziarului Gazeta Wyborcza. Tema discuțiilor a reprezentat-o libertatea de exprimare și creativitatea în regimurile totalitare, concluzia cea mai importantă fiind aceea că „cultura traversează granițele mai repede decât oamenii”. (ehp)

În fotografie: Juliette Durel, BOZAR, Isabel Caño, vicepreședintă a CESE, Lucía Recalde, subprogramul MEDIA al programului Europa Creativă, Ewa Puszczyńska, producător artistic al casei de filme OPUS FILM

Luca Jahier: „Europa va fi durabilă sau nu va fi deloc”

Cu ocazia conferinței la nivel înalt pe tema „Obiectivele de dezvoltare durabilă și inițiativele pentru lanțuri valorice globale durabile”, organizate împreună de CESE, Comisia Europeană și Consiliul Social și Economic din Țările de Jos, Luca Jahier a afirmat că nu există alternativă la economia durabilă: „Europa va fi durabilă sau nu va fi deloc”.

Organizaţiile societăţii civile solicită Serbiei să consolideze statul de drept

A 7-a reuniune a Comitetul consultativ mixt UE-Serbia pentru societatea civilă (CCM), care a avut loc la Belgrad la 23 octombrie, a permis organizațiilor societății civile din ambele părți să examineze situația actuală în ceea ce privește procesul de aderare a Serbiei.

CESE salută primul împrumut acordat economiei sociale în cadrul Planului Juncker

Banca Europeană de Investiții (BEI) a acordat întreprinderii sociale spaniole ILUNION un împrumut de 35 de milioane de euro. Împrumutul este o recunoaștere a potențialului economiei sociale, pe care CESE îl afirmă de mult timp. Se preconizează că prin acest împrumut vor fi create 725 de noi locuri de muncă.

Știrile CESE

RescUE este doar o primă etapă în îmbunătățirea mecanismului de protecție civilă, afirmă comisarul Stylianides

Având în vedere impactul puternic al schimbărilor climatice, CESE a îndemnat instituțiile UE să adopte noi măsuri și politici comune în cadrul propunerii sale privind rescUE, pentru a oferi un răspuns mai eficace și mai eficient la dezastre.

 

CESE dorește ca societatea civilă să joace un rol mai important în acțiunea externă a UE

Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, a participat la sesiunea plenară a CESE din 17 octombrie 2018, pentru a discuta despre principalele amenințări externe și provocările cu care se confruntă UE. Președintele CESE, dl Luca Jahier, a subliniat rolul important al UE, ca principal donator de ajutor umanitar, subliniind că „organizațiile societății civile sunt gata să ia parte la acest efort”.

UE ar trebui să aloce 40% din buget pentru schimbările climatice

În avizul său pe tema „Pactul european privind finanțele și clima”, CESE dorește să vadă asigurată finanțarea tranzițiilor necesare către ecologizarea economiei noastre. El afirmă că UE ar trebui să dedice 40% din bugetul său luptei împotriva schimbărilor climatice și consecințelor lor.

CESE consideră că o politică agricolă comună (PAC) puternică, finanțată integral este esențială.

CESE consideră că o politică agricolă comună (PAC) puternică, finanțată integral este esențială și respinge orice reducere a bugetului PAC. El salută propunerile legislative privind PAC, al căror nou obiectiv central este un nivel de ambiție mai ridicat în domeniul mediului și al schimbărilor climatice, al subsidiarității și simplificării, dar dorește să se asigure că PAC rămâne o politică comună, cu o piață unică puternică.

CESE oferă idei pentru îmbunătățirea guvernanței economice în UE

EU economic governance

În octombrie, Comitetul Economic și Social European (CESE) a adoptat un pachet de avize cu privire la guvernanța economică a UE, oferind factorilor decizionali europeni noi contribuții la discuțiile în curs privind aprofundarea uniunii economice și monetare (UEM) și următorul semestru european.

Reducerea bugetului politicii de coeziune transmite un semnal negativ

CESE consideră cu fermitate că politica de coeziune este un element esențial pentru viitorul Europei, care necesită resurse suficiente și reforme corespunzătoare. O reducere bugetară pentru perioada de programare 2021-2027 ar transmite cetățenilor un semnal negativ și ar putea dăuna politicii de coeziune. Bugetul trebuie menținut la nivelul actual și majorat pentru cooperarea teritorială.

CESE solicită o tranziție rapidă, dar treptată către o economie durabilă

Pe lângă obiectivele sociale, UE și-a luat angajamentul de a acționa în sensul unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon, mai eficientă din punctul de vedere al resurselor și mai durabilă. Finanțarea acestor angajamente, ținând seama de criteriile de mediu, sociale și de guvernanță, reprezintă o enormă provocare în materie de investiții.

CESE sprijină testarea SBBS pe piețe, dar solicită un cadru favorabil mai puternic pentru noul instrument financiar

SBBS

Titlurile garantate cu obligațiuni suverane (SBBS) pot contribui la o mai mare diversificare și la o reducere a riscului în ce privește portofoliile de obligațiuni suverane deținute de bănci și de alți operatori financiari. Acest lucru ar putea să aibă un impact pozitiv asupra stabilității și a rezilienței sistemului financiar și să îmbunătățească integrarea pieței financiare.

Noile fonduri pentru migrație și gestionarea frontierelor ar trebui să acorde prioritate integrării migranților

CESE sprijină noul fond pentru azil și migrație, precum și fondul pentru gestionarea vizelor. În avizul adoptat la sesiunea plenară din luna octombrie, redactat de Giuseppe Iuliano, Comitetul își exprimă acordul față de decizia Comisiei de a majora bugetul în ambele domenii de politici, dar afirmă că termenul „integrare” ar trebui să rămână în titlul fondului pentru migrație și că ar trebui, de asemenea, să se prevadă dispoziții privind căile legale de acces în UE.

CESE se opune reducerilor bugetare în cadrul FSE+ – principalul fond al UE care investește în oameni.

CESE critică foarte hotărât propunerea de reducere cu șase procente a alocărilor pentru noul Fond social european Plus, care – în cadrul noii perioade de programare pe termen lung 2021-2027 – va fuziona mai multe fonduri și programe existente, destinate consolidării dimensiunii sociale a Uniunii.

 

Cel de al treilea pachet de măsuri privind mobilitatea ar trebui să țină seama de toate formele de transport

Noua propunere a Comisiei trebuie să meargă mai departe, ținând seama de toate formele de transport disponibile, și ar trebui să se concentreze asupra intermodalității în transportul de mărfuri și de pasageri. În avizul elaborat de dna Giulia Barbucci și adoptat în sesiunea plenară a CESE din luna octombrie, Comitetul sprijină cel de-al treilea pachet de măsuri privind mobilitatea prezentat de Comisie, dar pledează în favoarea unui proiect mai ambițios.

Mesajul CESE către Comisie: digitalizarea trebuie să fie incluzivă

Programul Europa digitală propus de către Comisie reprezintă un pas în direcția cea bună, având în vedere că recunoaște rolul esențial al tehnologiilor digitale, dar ar putea fi mai strâns legat de realitățile sociale. În avizul CESE elaborat de dnii Norbert Kluge și Ulrich Samm și adoptat în sesiunea plenară din luna octombrie, Comitetul sprijină propunerea Comisiei și subliniază că digitalizarea în Europa trebuie să fie incluzivă, „dividendul digital” fiind distribuit în mod egal prin intermediul unor măsuri politice adecvate.

Consumatorii trebuie aduși în centrul atenției sectorului financiar

Serviciile financiare digitale transfrontaliere nu se bucură de prea multă popularitate în rândul consumatorilor europeni, care încă preferă contactul concret cu băncile de retail din țările lor. Trebuie depuse mai multe eforturi pentru a le oferi consumatorilor europeni o gamă mai largă de opțiuni, produse financiare ușor de înțeles și servicii pe care să și le poată permite, odată cu consolidarea siguranței și securității tranzacțiilor transfrontaliere. Acestea au fost principalele concluzii ale unei dezbateri care a avut loc la sediul CESE, la 26 septembrie.

Știri despre grupuri

A găsit UE în sfârșit făgașul către o Europă socială?

elaborat de Grupul „Lucrători”

La 12 octombrie 2018, în St. Pölten s-a desfășurat o ședință de lucru privind Pilonul european al drepturilor sociale
 

Profesii liberale 4.0: transformarea durabilă a caracteristicilor profesionale

Text redactat de Grupul „Diversitate Europa” al Comitetului Economic și Social European (CESE)

Grupul „Diversitate Europa” al CESE va găzdui un eveniment dedicat profesiilor liberale, care va pune accentul pe transformarea durabilă a caracteristicilor profesionale. Evenimentul își propune să aprofundeze noi aspecte, pentru a elabora o definiție a profesiilor liberale care să treacă proba timpului, într-un univers profesional digitalizat.

Cum să sprijinim întreprinderile în era digitală – IMM-urile adoptă tehnologiile digitale

Text redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

Lipsa de conștientizare, infrastructura subdezvoltată, costurile de investiție ridicate și deficitul și neconcordanțele în materie de competențe – acestea sunt câteva dintre provocările cu care se confruntă IMM-urile în încercarea de a beneficia de revoluţia digitală. Participanții la conferința pe tema „Cum să sprijinim întreprinderile în era digitală – IMM-urile adoptă tehnologiile digitale” au încercat să identifice potențialele obstacole și să propună soluții pentru a le înfrunta în viitor. Evenimentul a avut loc la 24 octombrie 2018, la Viena, Austria.

Curând la CESE/Evenimente culturale

Ediția din 2019 a manifestării (Europa ta, părerea ta!): Votează pentru viitor!

Your Europe, Your Say!, evenimentul emblematic al Comitetului Economic și Social European, prin care tânăra generație își face cunoscute opiniile privind elaborarea politicilor europene, va ajunge anul viitor la cea de-a 10-a ediție. Anul 2019 va fi un unul electoral, iar noul Parlament European va avea de adoptat decizii foarte importante, într-un moment în care toate domeniile, de la economie la comunicare și de la politică la tendințele sociale, cunosc transformări radicale.