Undă verde din partea Parlamentului European pentru noua Comisie Europeană. Intrarea în funcție: 1 decembrie 2019

Declarația dlui Luca Jahier, președintele CESE

Echipa #vonderleyen confirmată de PE: A venit momentul să construim o Europă durabilă, în interesul cetățenilor!

27.11.2019

Votul de astăzi în Parlamentul European deschide calea către o nouă eră pentru Europa. Am convingerea că noua președintă a Comisiei, Ursula von der Leyen, și echipa sa de vicepreședinți executivi, vicepreședinți și comisari vor da un nou impuls continentului nostru, după rezultatele încurajatoare ale alegerilor europene din luna mai. Cetățenii noștri ne-au oferit cinci ani pentru a construi Europa de mâine. Nu trebuie să irosim această oportunitate!

Noua agendă pentru Europa a președintei Comisiei, care include Pactul ecologic european ca noua noastră strategie de creștere pentru o Europă durabilă, egalitatea de gen și drepturile fundamentale, reflectă îndeaproape și prioritățile Comitetului Economic și Social European (CESE). CESE, în calitatea sa de „casă a societății civile europene”, are ferma convingere că este timpul ca UE să adopte și să pună în aplicare o agendă ambițioasă și durabilă. Acest lucru va presupune o schimbare de mentalitate.

La sesiunea plenară din octombrie, CESE și-a prezentat contribuția la programul de lucru al Comisiei Europene pentru următorii cinci ani, subliniind că UE trebuie să se concentreze asupra schimbărilor climatice, digitalizării, statului de drept și globalizării și trebuie să adopte un nou sistem de guvernanță, care să implice mai îndeaproape organizațiile societății civile.

CESE recomandă Comisiei Europene să își structureze viitorul plan de lucru pentru 2020 și pentru perioada următoare în jurul acestui pilon. Comitetul solicită, de asemenea, o strategie globală a UE pentru 2050 privind durabilitatea, pentru a pune în aplicare Agenda 2030 a ONU și cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) ale acesteia, pe care Uniunea Europeană s-a angajat să le atingă până în 2030.

Trebuie să acționăm simultan la toate nivelurile și să creăm o dinamică de acțiune pentru a aborda cele mai urgente provocări ecologice, economice și sociale. Este esențială punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, în vederea unei tranziții echitabile și corecte. De asemenea, Comitetul subliniază importanța unei noi structuri de guvernanță a UE, alături de noi norme și instrumente pentru definirea și punerea în aplicare a politicilor UE. Ar trebui sporit, în special, rolul Parlamentului European, pentru a se consolida responsabilitatea democratică.

Obiectivul durabilității, în toate dimensiunile sale, necesită un efort și o implicare considerabile din partea tuturor părților interesate. Dezbaterea democratică deschisă, bazată pe implicarea structurată a societății civile, joacă, prin urmare, un rol esențial în asigurarea unei tranziții echitabile și eficiente.

Am luat act, de asemenea, de decizia doamnei von der Leyen de a da un nou elan democrației europene prin organizarea unei Conferințe privind viitorul Europei. O astfel de conferință trebuie să fie organizată cu implicarea deplină a CESE, în calitate de instituție a UE care este cea mai apropiată de cetățeni și cea mai autentică concretizare a democrației participative. Nu în ultimul rând, sunt încântat să constat că, în prezent, cultura este recunoscută ca fiind o punte între trecutul și viitorul nostru, fiind inclusă, sub un nou nume, în portofoliul comisarei Mariya Gabriel.

Ne angajăm, mai ferm ca oricând, să sprijinim o Uniune mai ambițioasă.

După cum ne-a îndemnat noua președintă, vă îndemnăm și noi: să ne apucăm de treabă: ÎMPREUNĂ!