Calea ferată ar trebui să devină un model de tranziție ușoară și favorabilă incluziunii către era digitală

Într-un aviz din proprie inițiativă adoptat în octombrie, Comisia consultativă pentru mutații industriale (CCMI) din cadrul CESE a solicitat o tranziție sectorială favorabilă incluziunii către un sector feroviar digitalizat și a sugerat o inițiativă coordonată de Comisie pentru a strânge investiția necesară de 100 de miliarde de euro.

„Pentru a grăbi procesul de digitalizare, este importantă și implementarea mai rapidă a sistemului european de management al traficului feroviar”, a precizat raportorul Alberto Mazzola. «Calea ferată ar putea deveni elementul de bază în procesul de dezvoltare a componentei „mobilitate” a identității digitale europene, prin intermediul unui mediu de reglementare care stimulează concurența și inovarea.»

Dezvoltarea unui cadru tehnic și de reglementare ar trebui să fie de asemenea o prioritate. „Partenerii sociali din Europa trebuie să stabilească un dialog care să anticipeze și să atenueze efectul produs de automatizare și digitalizare, asigurând astfel o tranziție fără probleme”, a subliniat coraportorul Guy Greivelding.

Pe parcursul perioadei de tranziție către un sistem feroviar digitalizat, trebuie să se ia în considerare și problema securității și să se adopte măsuri temeinice de securitate cibernetică. Prin urmare, CESE recomandă o colaborare mai strânsă între Agenția UE pentru securitate cibernetică (ENISA) și Agenția Europeană pentru Căile Ferate (ERA). (sma)