Sustenabilitatea în programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2020

Redactat de Grupul „Lucrători” al CESE

Digitalizarea, schimbările climatice, demografia și globalizarea sunt cele patru aspecte care domină prioritățile politice în noul mandat al Parlamentului European și al Comisiei. Pentru a le aborda, este nevoie de un model industrial nou și durabil, care să asigure o tranziție echitabilă către o economie circulară și ecologică. Experiențele anterioare (cum ar fi gilets jaunes) ne învață că aceste măsuri urgent necesare nu vor beneficia de sprijin popular dacă desconsideră lucrătorii și dacă lor le este transferată întreaga povară.

Este necesară o strategie globală care să capaciteze cetățenii și lucrătorii, să asigure durabilitatea și să protejeze drepturile fundamentale. Calea către un viitor incluziv impune Uniunii Europene să elaboreze instrumente obligatorii din punct de vedere juridic care să asigure un nivel al venitului minim, prevăzând un prag pentru venitul minim de subzistență și cadre comune pentru asigurările de șomaj.

În acest scop, investițiile sociale (în sănătate, educație, incluziune socială și tranziția ecologică) ar trebui excluse din Pactul de stabilitate și de creștere prin intermediul unei reguli de aur, asigurând astfel dezvoltarea corespunzătoare și punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale și sustenabilitatea finanțelor publice. Eforturile în vederea durabilității trebuie deci să includă întotdeauna dimensiunile socială, economică și de mediu, iar poverile și responsabilitatea trebuie distribuite în consecință, în special în ceea ce privește impozitarea. Dialogul social, implicarea partenerilor sociali în elaborarea politicilor și respectarea negocierilor colective și a drepturilor lucrătorilor sunt instrumente fundamentale pentru realizarea unei tranziții echitabile, care să nu lase pe nimeni în urmă. (prp)