Dezvoltarea durabilă trebuie să devină prima prioritate pentru viitorul Europei

Dezvoltarea durabilă trebuie să se afle în centrul viitorului Europei. În rezoluția elaborată de Patricia Círez Miqueleiz, Rudy De Leeuw și Lutz Ribbe și adoptată în sesiunea plenară din octombrie, CESE recomandă Comisiei Europene să își structureze viitorul plan de lucru pentru 2020 și pe mai departe în jurul acestui pilon. Comitetul solicită o strategie globală a UE în materie de durabilitate concepută până în 2050, în vederea implementării Agendei ONU 2030 și a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă ale sale (ODD), pe care Uniunea Europeană s-a angajat să le îndeplinească până în 2030.

„Suntem încântați să oferim contribuția noastră, solidă și echilibrată, la prioritățile politice ale UE pentru următorii cinci ani. Susținem Proiectul ecologic european promovat de președinta aleasă a Comisiei, dna Ursula von der Leyen, ca factor determinant pentru schimbare. Trebuie să acționăm simultan la toate nivelurile și să creăm o dinamică de acțiune pentru a aborda cele mai urgente provocări de mediu, economice și sociale”, a declarat președintele CESE, dl Luca Jahier.

CESE subliniază că dimensiunile și viteza schimbărilor necesită măsuri rapide în patru domenii: schimbările climatice, digitalizarea, statul de drept și globalizarea. De asemenea, Comitetul afirmă că o nouă structură de guvernanță a UE este esențială, alături de noi norme și instrumente pentru definirea și punerea în aplicare a politicilor UE. În special, ar trebui sporit rolul Parlamentului European, pentru a se consolida responsabilitatea democratică. CESE este pregătit să aducă o contribuție activă la Conferința privind viitorul Europei, propusă de dna von der Leyen pentru 2020.