Noi modele de urmat pentru societățile din Europa

Text redactat de Grupul „Diversitate Europa” al CESE

Întrucât președinta aleasă a Comisiei Europene a stabilit egalitatea de șanse între femei și bărbați ca prioritate a programului său, iar Directiva UE privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor intră în faza de transpunere, este esențial să se revizuiască interacțiunile dintre egalitatea de șanse între femei și bărbați, echilibrul dintre viața profesională și cea privată, competențele parentale, familiile contemporane, îngrijitori, asistența acordată membrilor cu handicap ai familiei, îmbătrânire și demografie.

În acest scop, Grupul Diversitate Europa din cadrul CESE a organizat, la 12 noiembrie, o conferință la nivel înalt pe tema „Noi modele de urmat pentru societățile din Europa”, moderată de Ralph Sina, directorul studioului WDR/NDR din Bruxelles.

Printre vorbitori s-au numărat Virginija Langbakk, directoarea Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Annemie Drieskens, președinta COFACE Europa, Dominique Boren, fost președinte al Rețelei asociațiilor europene de familii LGBTIQ*. 

O soluție propusă de Arno Metzler, președintele Grupului Diversitate Europa, a fost înființarea unui Parlament European al Familiei, în cadrul căruia toate părțile interesate să poată colabora în rețea și să facă schimb de bune practici.

Prezentările vorbitorilor sunt disponibile aici!