Blockchain: UE ar trebui să devină lider mondial, afirmă CESE

Tehnologia blockchain are potențialul de a transforma societatea, dar este nevoie de claritate și securitate juridică și, prin urmare, de o abordare comună la nivelul UE. Acesta este mesajul-cheie al unui aviz din proprie inițiativă adoptat de CESE la 30 octombrie, care invită totodată Comisia Europeană să lanseze o inițiativă cuprinzătoare pentru a face din UE o referință mondială în acest domeniu.

Această tehnologie poate fi aplicată în numeroase domenii cu scopul de a îmbunătăți securitatea și transparența, având capacitatea de a contribui chiar și la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD). Cu toate acestea, așa cum afirmă CESE în avizul său, trebuie abordate o serie de provocări și există o nevoie urgentă de a oferi claritate și siguranță și de a proteja viața privată.

Prin urmare, CESE solicită o abordare comună la nivelul UE și solicită Comisiei să lanseze o inițiativă cuprinzătoare, în centrul căreia să se afle ODD. Inițiativa ar trebui să fie completată cu un plan de acțiune pentru Europa, care să îi permită să devină punctul de referință pentru tehnologia blockchain în întreaga lume.

Pentru a se ajunge acolo, trebuie abordată cu prioritate chestiunea insecurității juridice. Cadrul legislativ actual este neclar și fragmentat la nivelul statelor membre. Esențiale sunt și protecția datelor cu caracter personal, asigurarea interoperabilității între diferitele platforme bazate pe tehnologia blockchain și reducerea costurilor tranzacțiilor care, în multe cazuri, sunt prohibitive. (dgf)