Drepturile și cetățenia UE nu ar trebui să fie de vânzare

În ultimii ani, în urma crizei financiare, mai multe state membre ale UE au instituit sisteme de acordare a cetățeniei și a dreptului de ședere pentru investitori în vederea atragerii de investiții și a creșterii veniturilor bugetare. Potrivit unui aviz adoptat de CESE în sesiunea sa plenară din octombrie, această practică prezintă riscuri grave și ar trebui interzisă în toate statele membre ale UE.

Un mare număr de state membre ale UE au instituit sisteme care dau posibilitatea cetățenilor din afara UE să acceadă rapid la cetățenia UE sau la dreptul de ședere în UE în schimbul unor investiții semnificative în statul membru respectiv – cunoscute ca „pașapoarte de aur” sau „vize de aur”. În avizul său „Sisteme din Uniunea Europeană de acordare a cetățeniei și a dreptului de ședere pentru investitori”, CESE pune sub semnul întrebării aceste practici și îndeamnă statele membre să elimine treptat sistemele respective sau să furnizeze argumente rezonabile în caz de refuz.

Avizul CESE vine în sprijinul unui recent raport al Serviciului de cercetare al Parlamentului European, care solicită, de asemenea, încetarea aplicării tuturor sistemelor existente, cât mai curând posibil. În plus, un raport publicat de Comisia Europeană arată că sistemele de acest tip presupun riscuri legate de securitate, de spălarea de bani, de evaziunea fiscală și de eludarea normelor UE.

Jean-Marc Roirant, raportorul avizului CESE, a menționat că „adesea, aceste sisteme nu respectă drepturile fundamentale care stau la baza cooperării europene” și a subliniat necesitatea de a le elimina treptat din întreaga UE: „CESE este foarte îngrijorat cu privire la promovarea drepturilor UE și a cetățeniei UE ca produse destinate vânzării”. (dgf)