Sesiunea plenară a CESE din octombrie a găzduit o dezbatere pe tema „rEUnaissance – O viziune culturală pentru Europa”.

În deschiderea dezbaterii, președintele CESE, Luca Jahier, a salutat faptul că Emmanuel Macron a îmbrățișat ideea sa de „Renaștere” pentru Europa. „Nu trebuie să uităm că continentul nostru a fost un spațiu cultural înainte de a fi o idee politică, iar un astfel de spațiu nu presupune omogenitate, ci înflorește prin diversitate și mobilitate.

Andre Wilkens, directorul Fundației Culturale Europene, a afirmat că cultura ar putea fi utilizată în mod abuziv pentru a crea diviziuni în rândul comunităților, devenind astfel o amenințare la adresa integrării europene. „Nu trebuie să subestimăm capacitatea culturii de a aduce schimbări”, a convenit Pier Luigi Sacco, consilier special al comisarului european Tibor Navracsics, explicând apoi modul în care cultura poate fi un vector al schimbărilor, pentru că datorită ei, oamenii se tem mai puțin de ceea ce le este încă necunoscut.

Elke Kaschl Mohni, directoarea Institutului Goethe din Bruxelles, a evocat rolul culturii în relațiile externe, punând accentul pe echitate și pe schimburile interpersonale. „Obiectivul relațiilor culturale este de a consolida încrederea și înțelegerea”, a afirmat ea. În final, Airan Berg, director artistic al Festivalului Regiunilor, a explicat modul în care cultura și arta îi pot determina pe oameni să iasă din zona lor de confort.

În concluziile sale, dl Jahier a afirmat că cultura ar trebui considerată o prioritate a procesului de elaborare a politicilor, sugerând înființarea în cadrul CESE a unui nou organ, care să se ocupe de chestiunile culturale. (sma)