Semestrul european: ciclul 2020 trebuie să pună accentul pe creșterea durabilă și favorabilă incluziunii

CESE subliniază insistent că, în 2020, coordonarea politicilor economice în statele membre trebuie să ducă la îndepărtarea riscului de recesiune și la înscrierea economiei UE pe o traiectorie de creștere durabilă și favorabilă incluziunii. Aceasta ar trebui să însemne eforturi sporite de reformă, investiții, respectarea procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (PDM), precum și o implicare mai structurată a societății civile în procesul semestrului european.

În trei documente adoptate recent, CESE a salutat evoluțiile semestrului european din 2019, cum ar fi noul accent pus pe investiții și acordarea unui rol mai important obiectivelor sociale și de mediu. Cu toate acestea, el a solicitat și o serie de ajustări suplimentare, care ar putea îmbunătăți semestrul, reduce riscurile actuale și spori reziliența și potențialul de creștere al economiilor din UE și din zona euro.

CESE consideră, de exemplu, că este esențial ca politica fiscală să însoțească politica monetară acomodativă a Băncii Centrale Europene, printr-o orientare bugetară agregată pozitivă a zonei euro, respectând în același timp principiile disciplinei bugetare.

Acest lucru ar trebui să fie însoțit de alte măsuri importante în cadrul următorului ciclu al semestrului european, care:

  • să încurajeze reforme structurale eficiente, prin strategii de investiție precis orientate;
  • să se axeze în egală măsură pe obiectivele sociale, macroeconomice, bugetare și de mediu;
  • să stimuleze în continuare investițiile publice și private;
  • să rezolve problema nivelului scăzut de respectare a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice de către statele membre.

În cele din urmă, CESE solicită o mai mare implicare a societății civile la nivel european și național și în toate etapele semestrului european. Acest lucru ar putea duce la o susținere și o asumare mai fermă a reformelor la nivel național și, în consecință, la un exercițiu mai eficient și mai durabil. În acest sens, Comitetul recomandă să se organizeze, sub egida sa, în fiecare stat membru și la nivelul UE, o consultare anuală privind societatea civilă.

Comitetul și-a prezentat contribuția politică la următorul ciclu al semestrului european în două avize de monitorizare, pe tema „Analiza anuală a creșterii” și, respectiv, „Politica economică a zonei euro”, și într-unraport de informare privind o serie de vizite la nivel de țară, care și-au propus să măsoare implicarea societății civile în procesul semestrului european. (jk)