Perspectiva de la firul ierbii – un podcast al CESE

Episodul 1 - Ce s-a întâmplat cu statul de drept?

Titel 1

Perspectiva de la firul ierbii este un nou podcast lansat de Comitetul Economic și Social European (CESE). El merge pe urmele subiectelor de maximă actualitate, dezbătute de toată lumea – dar o face din perspectiva societății civile, prezentând mărturii ale părților interesate de la fața locului și luări de poziție ale membrilor CESE, care le reprezintă interesele la Bruxelles.

Limbi disponibile:

Editorial

«O societate egalitară poate fi definită ca o societate în care cuvântul „gen” nu există, în care fiecare persoană este ea însăși», a declarat jurnalista și activista feministă americană Gloria Steinem.

Pentru a ajunge în acest stadiu, însă, trebuie să ne intensificăm eforturile. Deși s-au înregistrat progrese, egalitatea între femei și bărbați rămâne încă un deziderat. La CESE, de mai mulți ani depunem eforturi pentru a sensibiliza opinia publică în legătură cu această temă și pentru a o înscrie pe ordinea de zi. Nu mai vrem să auzim doar declarații de bune intenții despre egalitate, dorim și decizii politice care să contribuie la realizarea acestor deziderate.

Trebuie să depășim prejudecățile de gen. Trebuie să ne opunem stereotipurilor transmise de anumite mijloace de comunicare în masă, de anumite grupuri religioase sau de altă natură. Ceea ce vrem este ca inegalitatea de gen să fie combătută activ în toate domeniile, în caz contrar va trebui să mai așteptăm un secol pentru a realiza egalitatea dintre femei și bărbați.

Date în agendă

19 decembrie 2019, Bruxelles,

A 16-a reuniune a Grupului consultativ al UE din cadrul Acordului de asociere UE-America Centrală

22 și 23 ianuarie 2020, Bruxelles

Sesiunea plenară a CESE

Pe scurt

CESE organizează prima sa conferință dedicată statului de drept

În cadrul conferinței CESE pe tema „Drepturile fundamentale și statul de drept – tendințe în Europa din perspectiva societății civile”, care a avut loc la 5 noiembrie la Bruxelles, s-a semnalat nevoia urgentă de a implica societatea civilă în promovarea unei culturi a statului de drept în Europa.

Comitetul Economic și Social European va avea în curând un nou logo

Cu cele trei linii arcuite ale sale, noul logo simbolizează disponibilitatea celor trei grupuri ale Comitetului de a ajunge la un compromis – o componentă esențială a activității CESE.

Urări de sfârșit de an

Stimați cititori,

Ținem să vă mulțumim pentru interesul manifestat pe tot parcursul anului 2019: ne bucură enorm fiecare like, share sau retweet, dar și fiecare cuvânt de încurajare!

Vă dorim tuturor Crăciun fericit și un an nou 2020 plin de bucurii!

Echipa Info CESE

Știrile CESE

Undă verde din partea Parlamentului European pentru noua Comisie Europeană. Intrarea în funcție: 1 decembrie 2019

Declarația dlui Luca Jahier, președintele CESE

Echipa #vonderleyen confirmată de PE: A venit momentul să construim o Europă durabilă, în interesul cetățenilor!

27.11.2019

Votul de astăzi în Parlamentul European deschide calea către o nouă eră pentru Europa. Am convingerea că noua președintă a Comisiei, Ursula von der Leyen, și echipa sa de vicepreședinți executivi, vicepreședinți și comisari vor da un nou impuls continentului nostru, după rezultatele încurajatoare ale alegerilor europene din luna mai. Cetățenii noștri ne-au oferit cinci ani pentru a construi Europa de mâine. Nu trebuie să irosim această oportunitate!

„Brexitul este doar o etapă, nu o destinație finală”

Sesiunea plenară din octombrie a CESE a inclus o dezbatere cu Michel Barnier, negociatorul-șef al Uniunii Europene pentru Brexit, desfășurată la 30 octombrie. În cursul dezbaterii, dl Barnier a solicitat un parteneriat strâns între UE și Regatul Unit după Brexit, având în vedere că pacea în Irlanda trebuie să fie o prioritate și că „integritatea pieței unice nu este negociabilă”.

Iar câștigătorul Premiului CESE pentru societatea civilă 2019 este...

Comitetul Economic și Social European i-a ales pe cei cinci finaliști dintre cele aproape 180 de proiecte angajante care au candidat la Premiul CESE pentru societatea civilă 2019, dedicat emancipării femeilor și luptei pentru egalitatea de gen.

Drepturile și cetățenia UE nu ar trebui să fie de vânzare

În ultimii ani, în urma crizei financiare, mai multe state membre ale UE au instituit sisteme de acordare a cetățeniei și a dreptului de ședere pentru investitori în vederea atragerii de investiții și a creșterii veniturilor bugetare. Potrivit unui aviz adoptat de CESE în sesiunea sa plenară din octombrie, această practică prezintă riscuri grave și ar trebui interzisă în toate statele membre ale UE.

Dezvoltarea durabilă trebuie să devină prima prioritate pentru viitorul Europei

Dezvoltarea durabilă trebuie să se afle în centrul viitorului Europei. În rezoluția elaborată de Patricia Círez Miqueleiz, Rudy De Leeuw și Lutz Ribbe și adoptată în sesiunea plenară din octombrie, CESE recomandă Comisiei Europene să își structureze viitorul plan de lucru pentru 2020 și pe mai departe în jurul acestui pilon. Comitetul solicită o strategie globală a UE în materie de durabilitate concepută până în 2050, în vederea implementării Agendei ONU 2030 și a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă ale sale (ODD), pe care Uniunea Europeană s-a angajat să le îndeplinească până în 2030.

„O eroare geostrategică și istorică”

CESE critică decizia Consiliului de a nu deschide negocieri de aderare cu Macedonia de Nord și Albania

Prin cultură, UE poate deveni mai puternică

Sesiunea plenară a CESE din octombrie a găzduit o dezbatere pe tema „rEUnaissance – O viziune culturală pentru Europa”.

În deschiderea dezbaterii, președintele CESE, Luca Jahier, a salutat faptul că Emmanuel Macron a îmbrățișat ideea sa de „Renaștere” pentru Europa. „Nu trebuie să uităm că continentul nostru a fost un spațiu cultural înainte de a fi o idee politică, iar un astfel de spațiu nu presupune omogenitate, ci înflorește prin diversitate și mobilitate.

CESE solicită inițiative care să valorifice oportunitățile uriașe de dezvoltare ale bioeconomiei albastre

Potențialul bioeconomiei albastre rămâne încă neexploatat în UE. Prin urmare, CESE recomandă proiecte-pilot paneuropene, la care să participe atât părțile interesate de la nivel local, cât și comunitatea științifică.

CESE propune introducerea certificării UE pentru produsele IA de încredere

CESE consideră că UE ar trebui să elaboreze o certificare pentru o IA fiabilă, care ar urma să fie emisă de un organism independent în urma testării produselor în privința unor cerințe-cheie cum ar fi reziliența, siguranța și absența prejudecăților, a discriminării sau a parțialității. Propunerea a fost avansată în două avize recente ale CESE, care au evaluat orientările Comisiei Europene în materie de etică privind IA. CESE consideră că UE ar trebui să elaboreze o certificare pentru o IA fiabilă, care ar urma să fie emisă de un organism independent în urma testării produselor în privința unor cerințe-cheie cum ar fi reziliența, siguranța și absența prejudecăților, a discriminării sau a parțialității. Propunerea a fost avansată în două avize recente ale CESE, care au evaluat orientările Comisiei Europene în materie de etică privind IA.

Blockchain: UE ar trebui să devină lider mondial, afirmă CESE

Tehnologia blockchain are potențialul de a transforma societatea, dar este nevoie de claritate și securitate juridică și, prin urmare, de o abordare comună la nivelul UE. Acesta este mesajul-cheie al unui aviz din proprie inițiativă adoptat de CESE la 30 octombrie, care invită totodată Comisia Europeană să lanseze o inițiativă cuprinzătoare pentru a face din UE o referință mondială în acest domeniu.

CESE solicită o PAC care să contribuie la reînnoirea generațiilor

Cooperarea și parteneriatul dintre UE, guvernele naționale și societatea civilă vor fi esențiale pentru a promova reînnoirea generațiilor în rândul agricultorilor.

Semestrul european: ciclul 2020 trebuie să pună accentul pe creșterea durabilă și favorabilă incluziunii

CESE subliniază insistent că, în 2020, coordonarea politicilor economice în statele membre trebuie să ducă la îndepărtarea riscului de recesiune și la înscrierea economiei UE pe o traiectorie de creștere durabilă și favorabilă incluziunii. Aceasta ar trebui să însemne eforturi sporite de reformă, investiții, respectarea procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (PDM), precum și o implicare mai structurată a societății civile în procesul semestrului european.

Calea ferată ar trebui să devină un model de tranziție ușoară și favorabilă incluziunii către era digitală

Într-un aviz din proprie inițiativă adoptat în octombrie, Comisia consultativă pentru mutații industriale (CCMI) din cadrul CESE a solicitat o tranziție sectorială favorabilă incluziunii către un sector feroviar digitalizat și a sugerat o inițiativă coordonată de Comisie pentru a strânge investiția necesară de 100 de miliarde de euro.

Știri despre grupuri

Întreprinderile pot să sprijine durabilitatea!

Redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

Durabilitatea este de primă importanță pentru întreprinderi și angajatori, care au un rol esențial ca factori ai dezvoltării. Este nevoie de o economie sănătoasă și solidă pentru a înlesni dezvoltarea durabilă. Trebuie să identificăm soluții avantajoase din punct de vedere economic, social și ecologic. Deși diversele părți interesate au o percepție comună în ceea ce privește durabilitatea, deseori au păreri diferite cu privire la calea de urmat spre durabilitate.

Sustenabilitatea în programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2020

Redactat de Grupul „Lucrători” al CESE

Digitalizarea, schimbările climatice, demografia și globalizarea sunt cele patru aspecte care domină prioritățile politice în noul mandat al Parlamentului European și al Comisiei. Pentru a le aborda, este nevoie de un model industrial nou și durabil, care să asigure o tranziție echitabilă către o economie circulară și ecologică. Experiențele anterioare (cum ar fi gilets jaunes) ne învață că aceste măsuri urgent necesare nu vor beneficia de sprijin popular dacă desconsideră lucrătorii și dacă lor le este transferată întreaga povară.

Noi modele de urmat pentru societățile din Europa

Text redactat de Grupul „Diversitate Europa” al CESE

Întrucât președinta aleasă a Comisiei Europene a stabilit egalitatea de șanse între femei și bărbați ca prioritate a programului său, iar Directiva UE privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor intră în faza de transpunere, este esențial să se revizuiască interacțiunile dintre egalitatea de șanse între femei și bărbați, echilibrul dintre viața profesională și cea privată, competențele parentale, familiile contemporane, îngrijitori, asistența acordată membrilor cu handicap ai familiei, îmbătrânire și demografie.

Curând la CESE/Evenimente culturale

Fotografia și filmul încheie activitățile culturale ale CESE din 2019

O expoziție de fotografie, care prezintă unul dintre siturile importante de patrimoniu industrial ale Croației, și un film care îndeamnă la reflecție, în care „diferența” devine noua normalitate, vor încheia programul cultural al CESE de anul acesta.