CESE pledează pentru un buget ambițios al UE de cel puțin 1,3% din VNB-ul UE

Într-o dezbatere desfășurată în sesiunea plenară din septembrie în prezența dlui Günther Oettinger (comisarul pentru buget și resurse umane) privind cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027, CESE a solicitat - în conformitate cu poziția Parlamentului European - un buget ambițios de cel puțin 1,3% din VNB. Acest volum ar pune la dispoziția UE instrumentele necesare pentru a face față provocărilor actuale și viitoare. Un acord privind un buget solid înainte de alegerile europene din mai 2019 ar trimite un puternic mesaj politic și ar asigura începerea fără întârziere a programelor de cheltuieli importante.

Dl Javier Doz Orrit, raportor al avizului CESE pe această temă, a declarat cu privire la propunerea de buget a Comisiei: „Susținem structura și prioritățile propunerii, precum și măsurile de simplificare, flexibilitate și sinergie, dar o scădere suplimentară a volumul resurselor, având în vedere starea economiei UE, nu este acceptabilă”.

Dl Oettinger a pledat pentru scăderea planificată a bugetului de la 1,16% la 1,11% din VNB. La baza acestei decizii au stat ieșirea din UE a Regatului Unit, care ar urma să provoace o reducere a veniturilor, și reticența anumitor state membre de a-și mări contribuția. Propunerea Comisiei trebuie să fie ambițioasă, dar realistă, pentru a se ajunge în cele din urmă la un acord unanim.

Membrii CESE au afirmat că nu pot accepta, în niciun caz, o reducere severă a bugetului pentru politica de coeziune sau PAC. Ambele politici ar trebui să-și păstreze cel puțin alocarea bugetară actuală.

Comisarul și-a exprimat regretul față de reducerile bugetare pentru aceste programe, însă le-a considerat adecvate. Ele sunt consecința scăderii bugetului și a stabilirii de noi priorități politice.

În acest sens, CESE sprijină introducerea de noi resurse bugetare proprii pentru a spori veniturile. El regretă că propunerea Comisiei include doar o parte dintre propunerile Grupului la nivel înalt privind resursele proprii.

Declarații pe aceeași temă:

Președintele Luca Jahier

Raportorul Javier Doz Orrit