Normele de protecție a consumatorilor ar trebui să îi protejeze pe consumatori și să-i ajute pe comercianți să facă față perturbărilor generate de comerțul electronic în plină expansiune în Europa

La sesiunea plenară din 20 septembrie a Comitetului Economic şi Social European, reprezentanții întreprinderilor și consumatorilor din Europa au primit cu rezervă propunerea Comisiei „Noi avantaje pentru consumatori”. Pronunțându-se cu privire la pachet, Comitetul se întreabă dacă acesta își respectă promisiunea de a face legislația europeană privind protecția consumatorilor adecvată pentru era digitală. În opinia CESE, accentul pe punerea în aplicare efectivă a normelor de protecție a consumatorilor ar fi trebuit să fie o prioritate.

CESE salută faptul că, în sfârșit, Comisia și-a învins incertitudinea cu privire la acțiunile colective în despăgubire, însă, în același timp, Comitetul ar fi dorit să se meargă mai departe, astfel încât acțiunile colective să fie posibile și accesibile.

Una dintre deficienţele propunerii este lipsa prevederilor privind participarea sau refuzul de participare a consumatorilor la acțiunile colective în despăgubire.

CESE consideră că Comisia ar trebui să abordeze și chestiunea privind finanțarea organizaţiilor consumatorilor și ale societăţii civile responsabile pentru apărarea intereselor colective ale consumatorilor, și solicită statelor membre să sprijine crearea unor fonduri de soluționare a litigiilor.

Comitetul consideră că Comisia ar fi trebuit să se axeze pe implementarea normelor în vigoare în materie de siguranță a produselor, supraveghere a pieței, practici comerciale neloiale și cooperare între Comisie și autoritățile de protecție a consumatorilor din statele membre.

Comitetul este de acord cu unele elemente ale propunerii Comisiei. Extinderea drepturilor consumatorilor la toate serviciile digitale, inclusiv la serviciile digitale aparent gratuite, este o actualizare binevenită, la fel ca introducerea de criterii specifice pentru amenzile disuasive, care reprezintă cel puțin 4% din profitul comerciantului, pentru societățile care încalcă normele.

Măsurile de protecție a consumatorilor față de produsele cu dublu standard de calitate, îndeosebi produsele alimentare, sunt necesare pentru ca consumatorii din Europa să se simtă tratați pe picior de egalitate, unii dintre ei având sentimentul de a fi tratați ca cetățeni de mâna a doua.

Cu toate acestea, reprezentanţii comercianților și consumatorilor din cadrul CESE au recunoscut că nu a fost posibilă o apropiere între anumite păreri ale lor.

În timp ce comercianții sunt în favoarea actualizării, simplificării și adaptării informațiilor precontractuale, consumatorii consideră că acest lucru le-ar reduce nivelul de protecție.

În ce privește dreptul consumatorilor de a se retrage din contractele online, întreprinderile – în special IMM-urile – sunt în favoarea eliminării obligației de a accepta bunuri achiziţionate online și returnate după folosire, nu doar după încercare, și de a efectua rambursarea înainte de a verifica dacă produsul returnat este deteriorat. Consumatorii cred că această propunere riscă să limiteze drepturile consumatorilor, fără a furniza dovezi cu privire la încălcările larg răspândite ale acestor drepturi.

Iar în ce privește practicile comerciale agresive, comercianţii cred că puterea acordată statelor membre de a restricționa vânzarea la domiciliu riscă să stigmatizeze un întreg sector economic, și dorește să se aibă în vedere toate practicile agresive. Consumatorii sprijină această măsură dacă se aplică unor categorii bine definite de produse (farmaceutice, arme), pe motive de sănătate și de siguranță. (dm)