Proiecte din 27 de țări își dispută Premiul CESE pentru societatea civilă 2018

#CivSocPrize @EU_EESC

CESE a primit 148 de candidaturi pentru premiul său, care, în acest an, va acorda recunoaștere inițiativelor inovatoare ce promovează identitățile, valorile europene și patrimoniul cultural în Europa.

Comitetul Economic și Social European (CESE), vocea societății civile organizate la nivelul UE, a lansat ediția din acest an a premiului, în valoare de 50 000 EUR, în luna iunie. La procesul de depunere a candidaturilor, care s-a încheiat la 7 septembrie, au participat concurenți din 27 de state membre ale UE, ceea ce demonstrează că interesul societății civile față de premiu a sporit față de 2017, când au fost reprezentate doar 20 de țări.

Italia, țara din care provin 24 de proiecte, are cel mai mare număr de candidați în 2018. Germania și Belgia au avut câte 13 candidați, iar Grecia 11.

Candidaturile vor fi evaluate de un grup de 10 experți, câștigătorii urmând a fi anunțați spre sfârșitul lunii noiembrie. Ceremonia de decernare a premiului va avea loc la 13 decembrie 2018, la Bruxelles, cu ocazia sesiunii plenare a CESE.

Premiul va fi împărțit între maximum cinci câștigători.

Premiul CESE pentru societatea civilă este deschis tuturor organizațiilor societății civile înregistrate oficial în Uniunea Europeană și care își desfășoară activitatea la nivel local, național, regional sau european. El se adresează însă și persoanelor particulare.

Ajuns acum la cea de-a zecea ediție, premiul a fost lansat de CESE pentru a recompensa și a încuraja inițiativele concrete și realizările organizațiilor societății civile și/sau ale persoanelor particulare care au contribuit în mod semnificativ la promovarea valorilor comune pe care se bazează coeziunea și integrarea europeană.

Informații suplimentare despre premiu sunt disponibile pe site-ul nostru internet: Premiul CESE pentru societatea civilă 2018. (ll)