CESE pledează în favoarea consolidării Mecanismului pentru interconectarea Europei după 2020

Un buget mai solid, mai multe sinergii între rețele, sprijin tehnic continuu, reafirmarea angajamentului în favoarea investițiilor în proiecte din domeniul energiei electrice și o infrastructură cu dublă utilizare, civilă și militară În avizul elaborat de dnii Aurel Laurențiu Plosceanu și Graham Watson, care a fost aprobat în sesiunea sa plenară din 19 septembrie 2018, CESE sprijină pe deplin noul Mecanism pentru interconectarea Europei (MIE) pentru perioada 2021-2027 și prezintă sugestii de îmbunătățire.

Uniunea Europeană va investi în rețelele transeuropene de transport, de energie și digitale prin programul MIE reformat. Infrastructura modernă și de înaltă performanță are o contribuție esențială la conectarea și integrarea regiunilor europene, stimulând crearea de locuri de muncă și ducând la o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

„Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) este unul dintre cele mai de succes programe ale UE și are importanța strategică pentru integrarea pieței interne, finalizarea uniunii energetice, serviciile de mobilitate inteligente și pentru ca UE să poată oferi o valoare adăugată concretă atât cetățenilor și întreprinderilor, cât și la nivelul coeziunii sociale”, a afirmat dl Plosceanu. „Nu trebuie să permitem autorităților de reglementare din statele membre sau de la nivelul UE să ridice obstacole în calea interconectării rețelelor de energie electrică, de exemplu, prin înghețarea investițiilor din fonduri private. Dacă dorim să ne îndeplinim obiectivele climatice, vom avea nevoie de fonduri atât publice, cât și private pentru rețelele transeuropene”, a afirmat, în concluzie, dl Watson. (mp)