Nivelul scăzut de ambiție și resurse afectează grav planul de acțiune pentru mediu al CE

Comitetul Economic și Social European (CESE) a lansat o avertizare privind nivelul scăzut de ambiție și resurse al planului de acțiune pentru mediu al Comisiei Europene, menit să îmbunătățească aplicarea ineficientă și inegală a legislației UE în domeniul mediului și a guvernanței în întreaga Uniune; acesta propune măsuri prea slabe pentru a sancționa în mod adecvat și uniform neîndeplinirea obligațiilor de către statele membre.

Este „doar o mică parte din ceea ce este necesar pentru garantarea aplicării legislației privind protecția mediului,” a afirmat autorul avizului Arnaud Schwartz. Considerăm că „neconformarea cu legislația UE trebuie abordată prompt și la un nivel suficient de înalt, ceea ce nu se întâmplă în cazul prezentei comunicări.”

În opinia CESE, exprimată într-un aviz recent, Comisia – în rolul său de „gardian al tratatului” – trebuie să se asigure că sunt puse în aplicare normele de mediu și are dreptul să inițieze proceduri de asigurare a respectării legislației, ea fiind principalul apărător al interesului comun al UE, în special în condițiile actualului nivel de degradare a mediului.

Cu toate acestea, planul face referire numai la extinderea capacităților în statele membre. O altă critică se referă la faptul că planul sugerează doar măsuri pentru contracararea situațiilor de nerespectare generate de confuzii sau interpretări greșite ale legislației, fără a viza alte motive de neconformitate importante, de exemplu lipsa de voință politică.

Pentru a monitoriza corect respectarea normelor de mediu, statele membre și Comisia ar trebui să asigure fonduri substanțiale pentru angajarea de personal suplimentar, a conchis CESE. (ll)