Limbi disponibile:

Editorial

Fără pace nu există creștere, nici prosperitate, nici viitor

Merită să ne luptăm pentru pace în fiecare zi.

Întotdeauna se consideră că rațiunea de a fi a Uniunii Europene este asigurarea păcii între membrii săi de șapte decenii încoace. Un alt argument convingător în favoarea Europei este modul în care a ajutat statele din fostul bloc estic să se reintegreze cu cele din vest lucru care nu ar fi fost niciodată posibil într-un timp atât de scurt fără existența Uniunii. Uniunea Europeană dă oamenilor sentimentul apartenenței și promovează identitatea europeană.

Date în agendă

22 și 23 noiembrie 2018, Atena, Grecia

A 12-a ediție a seminarului atașaților de presă ai societății civile, organizat de CESE, pe tema „Reafirmarea valorilor europene”

28 noiembrie 2018, Bruxelles

CESE – Summitul privind consumatorii

12 și 13 decembrie 2018, Bruxelles

Sesiunea plenară a CESE

Pe scurt

O delegație a CESE poartă discuții cu partenerii albanezi pe tema dialogului social și a politicii pentru tineret

Câțiva membri ai Comitetului Economic și Social European s-au întâlnit cu reprezentanți ai societății civile din Albania, la Tirana, în perioada 24-25 septembrie, pentru a analiza situația dialogului social din această țară și a purta discuții pe tema politicii pentru tineret și a implicării tinerilor la nivel național.

Cinci întrebări pentru Eleonora Di Nicolantonio

Eleonora Di Nicolantonio este noua șefă a Departamentului Comunicare al CESE începând cu 1 octombrie 2018, când a preluat această funcție de la Peter Lindvald-Nielsen.

# JubelFestival - membrii CESE dezbat noi idei privind viitorul Europei

Sâmbătă, 22 septembrie 2018, a avut loc, în Parcul Leopold din Bruxelles, Festivalul Jubel, primul festival din Belgia pe tema democrației europene, o bună ocazie pentru schimburi de opinii și o experiență instructivă. Membrii CESE Pierre Jean Coulon, Ronny Lannoo, Thierry Libaert și Daniel Mareels au condus o dezbatere privind viitorul Europei, care a fost deosebit de relevantă în perspectiva viitoarelor alegeri europene.

 

Înțelegem Europa în limba maternă

Comitetul Economic și Social European organizează o expoziție cu titlul UE vorbește pe limba ta, cu ocazia aniversării a 60 de ani de la primul act legislativ al Uniunii Europene, Regulamentul nr. 1/58, care stabilea limbile utilizate în instituțiile UE. Expoziția reprezintă un omagiu adus Europei multilingve și bogăției sale.

Știrile CESE

Proiecte din 27 de țări își dispută Premiul CESE pentru societatea civilă 2018

#CivSocPrize @EU_EESC

CESE a primit 148 de candidaturi pentru premiul său, care, în acest an, va acorda recunoaștere inițiativelor inovatoare ce promovează identitățile, valorile europene și patrimoniul cultural în Europa.

Comitetul Economic și Social European (CESE), vocea societății civile organizate la nivelul UE, a lansat ediția din acest an a premiului, în valoare de 50 000 EUR, în luna iunie. La procesul de depunere a candidaturilor, care s-a încheiat la 7 septembrie, au participat concurenți din 27 de state membre ale UE, ceea ce demonstrează că interesul societății civile față de premiu a sporit față de 2017, când au fost reprezentate doar 20 de țări.

CESE pledează pentru un buget ambițios al UE de cel puțin 1,3% din VNB-ul UE

Într-o dezbatere desfășurată în sesiunea plenară din septembrie în prezența dlui Günther Oettinger (comisarul pentru buget și resurse umane) privind cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027, CESE a solicitat - în conformitate cu poziția Parlamentului European - un buget ambițios de cel puțin 1,3 % din VNB. Acest volum ar pune la dispoziția UE instrumentele necesare pentru a face față provocărilor actuale și viitoare. Un acord privind un buget solid înainte de alegerile europene din mai 2019 ar trimite un puternic mesaj politic și ar asigura începerea fără întârziere a programelor de cheltuieli importante.

Conferința CESE solicită un angajament real în favoarea unei politici de coeziune ambițioase după 2020

Propunerile Comisiei Europene privind politica de coeziune după 2020 includ multiple aspecte pozitive, dar nu merg suficient de departe. Un buget de coeziune redus cu 10% față de cel precedent va fi insuficient pentru a satisface necesitățile impuse de agenda și mediul politic actuale. Având în vedere provocările cu care se confruntă UE, trebuie ajuns la un acord final privind bugetul UE 2021-2027 înainte de alegerile europene din 2019.

Eliminarea decalajului digital dintre femei și bărbați ar putea duce la creșterea PIB-ului Europei cu 16 miliarde EUR

Decalajul digital dintre femei și bărbați este o consecință a discriminării femeilor, care începe încă din primii ani ai copilăriei. CESE propune o abordare pe mai multe niveluri și politici cuprinzătoare care abordează diferitele cauze ale inegalității.

Toți lucrătorii ar trebui să beneficieze de garantarea unei protecții sociale adecvate

Accesul la protecția socială este un element esențial pentru o societate mai echitabilă; cu toate acestea, pentru mulți lucrători de pe piața europeană a muncii, mai ales cei care lucrează în noile forme de muncă sau desfășoară activități independente, accesul la protecția socială devine tot mai puțin adecvat, a avertizat Comitetul Economic și Social European (CESE) în avizul său referitor la propunerea de recomandare a Comisiei Europene privind accesul la protecția socială.

Prezentarea inițiativei cetățenești europene „Minority SafePack” la CESE

La sesiunea plenară a CESE din 20 septembrie, promotorii inițiativei cetățenești europene (ICE) „Minority SafePack” și-au prezentat solicitările menite să îmbunătățească protecția minorităților naționale și lingvistice din Europa.

Normele de protecție a consumatorilor ar trebui să îi protejeze pe consumatori și să-i ajute pe comercianți să facă față perturbărilor generate de comerțul electronic în plină expansiune în Europa

La sesiunea plenară din 20 septembrie a Comitetului Economic şi Social European, reprezentanții întreprinderilor și consumatorilor din Europa au primit cu rezervă propunerea Comisiei „Noi avantaje pentru consumatori”. Pronunțându-se cu privire la pachet, Comitetul se întreabă dacă acesta își respectă promisiunea de a face legislația europeană privind protecția consumatorilor adecvată pentru era digitală. În opinia CESE, accentul pe punerea în aplicare efectivă a normelor de protecție a consumatorilor ar fi trebuit să fie o prioritate.

CESE pledează pentru o inteligență artificială (IA) incluzivă, care să-i pună pe lucrători pe primul plan atunci când se introduc tehnologii inteligente la locul de muncă

UE trebuie să se asigure că revoluția IA nu pune în pericol calitatea muncii în Europa. Interacțiunile dintre lucrători și mașini trebuie reglementate astfel încât oamenii să nu devină niciodată supuși ai mașinilor, argumentează Comitetul Economic și Social European într-un raport adoptat la sesiunea plenară din luna septembrie.

Toate practicile comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente trebuie interzise și toți operatorii trebuie protejați

Practicile comerciale neloiale au efecte economice, sociale și de mediu negative. Lanțul de aprovizionare cu alimente este deosebit de vulnerabil în fața practicilor comerciale neloiale, după cum a recunoscut Comisia. Cu toate acestea, propunerea sa de directivă privind practicile comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente nu merge suficient de departe.

CESE solicită măsuri obligatorii pentru platformele online, în vederea combaterii dezinformării

Platformele de comunicare socială ar trebui să devină mai responsabile și să respecte norme stricte. Comitetul este de acord cu opinia Comisiei Europene, potrivit căreia o astfel de abordare ar reprezenta un important pas înainte în combaterea dezinformării. Cu toate acestea, propunerea Comisiei nu conține măsuri practice pentru atingerea acestor obiective. În avizul redactat de Martin Siecker și adoptat în cadrul sesiunii plenare a CESE din 19 septembrie 2018, CESE solicită Comisiei să aprobe măsuri obligatorii.

Noua propunere a Comisiei privind piața digitală va proteja IMM-urile

Noul regulament privind piața unică digitală, propus de Comisia Europeană, va proteja nu numai consumatorii de comerț electronic, ci și – în premieră absolută – IMM-urile. Întreprinderile care își desfășoară activitatea pe platforme online și motoare de căutare vor fi în măsură să soluționeze extrajudiciar eventualele litigii. Acesta este un pas înainte pe care l-a scos în evidență avizul elaborat de Marco Vezzani și adoptat de CESE în sesiunea plenară din 19 septembrie 2018.

Nivelul scăzut de ambiție și resurse afectează grav planul de acțiune pentru mediu al CE

Comitetul Economic și Social European (CESE) a lansat o avertizare privind nivelul scăzut de ambiție și resurse al planului de acțiune pentru mediu al Comisiei Europene, menit să îmbunătățească aplicarea ineficientă și inegală a legislației UE în domeniul mediului și a guvernanței în întreaga Uniune; acesta propune măsuri prea slabe pentru a sancționa în mod adecvat și uniform neîndeplinirea obligațiilor de către statele membre.

CESE sprijină propunerile Comisiei de a investi într-o mobilitate inteligentă, sigură și durabilă

La 20 septembrie 2018, în cadrul sesiunii plenare a CESE, președintele Comitetului, dl Luca Jahier, și comisarul european pentru transporturi, dna Violeta Bulc, s-au angajat într-o vie dezbatere pe tema mobilității. Discuțiile cu membrii CESE s-au axat pe următoarele subiecte: un cadru de reglementare adecvat pentru buna funcționare a unui spațiu european unic al transporturilor, digitalizarea în tehnologia transportului terestru, o mai bună interoperabilitate a diferitelor sisteme de taxare rutieră electronică existente și investițiile în energia electrică ecologică.

CESE pledează în favoarea consolidării Mecanismului pentru interconectarea Europei după 2020

Un buget mai solid, mai multe sinergii între rețele, sprijin tehnic continuu, reafirmarea angajamentului în favoarea investițiilor în proiecte din domeniul energiei electrice și o infrastructură cu dublă utilizare, civilă și militară În avizul elaborat de dnii Aurel Laurențiu Plosceanu și Graham Watson, care a fost aprobat în sesiunea sa plenară din 19 septembrie 2018, CESE sprijină pe deplin noul Mecanism pentru interconectarea Europei (MIE) pentru perioada 2021-2027 și prezintă sugestii de îmbunătățire.

Știri despre grupuri

Modelul social european – ni-l mai putem permite într-o lume globalizată?

Text redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

Pentru a avea în continuare succes pe plan social, avem nevoie de succes pe plan economic. Pentru a ne asigura că modelul social european rămâne durabil, trebuie să-i îmbunătățim eficiența și să creștem productivitatea Europei. Acestea au fost concluziile cele mai importante ale discuției pe tema „Modelul social european – ni-l mai putem permite într-o lume globalizată?”, care a avut loc la Sopot, în Polonia, pe 27 septembrie 2018.

Răsturnarea tendințelor eurosceptice

redactat de Grupul „Lucrători” al CESE

Grupul „Lucrători” s-a întrunit în această lună la Viena, pentru a discuta împreună cu Președinția austriacă despre amenințările cu care se confruntă lucrătorii și cetățenii din Europa și despre strategiile sindicatelor pentru a le aborda.

Combaterea populismului ne privește pe noi toți

redactat de Grupul „Diversitate Europa” al CESE

Progresul economic și stabilitatea socială sunt două arme optime pentru a combate euroscepticismul, însă nu sunt suficiente. În cadrul unei conferințe organizate în cooperare cu Camera muncii a landului Vorarlberg la Feldkirch, în Austria, la 11 octombrie 2018, Grupul „Diversitate Europa” al CESE a analizat modul în care populismul și-a făcut apariția în UE și motivele care au stat la baza acestui fenomen și a subliniat rolul esențial pe care societatea civilă îl poate juca în combaterea sa.

Curând la CESE/Evenimente culturale

Reafirmarea valorilor europene

Rolul societății civile în protejarea, promovarea și consolidarea patrimoniului nostru de valori în perspectiva viitoarelor alegeri europene

În cadrul celei de-a 12-a ediții a Seminarului societății civile pe teme de mass-media, care va avea loc la Atena la 22 și 23 noiembrie, Comitetul Economic și Social European va aborda valorile europene ca parte din patrimoniul Europei.

Edvard Stepančič și constructivismul dincolo de frontiere

În paralel cu sesiunea plenară din octombrie, în spațiul Foyer 6 va avea loc o expoziție de pictură cu titlul „Edvard Stepančič și constructivismul dincolo de frontiere. Expoziția cuprinde o colecție particulară de 21 de opere de artă originale și va fi inaugurată miercuri, 17 octombrie, la orele 13:00, de președintele CESE, dl Luca Jahier.

Hrană pentru suflet

În luna noiembrie, CESE va găzdui expoziția de pictură „Hrană pentru suflet”, care va prezenta o serie de 25 de picturi în ulei pe pânză ale celebrului artist Bruce Thurman. Prezentându-se sub forma unei cărți de bucate ilustrate, expoziția propune o călătorie culinară prin Europa și diferitele sale culturi gastronomice.