La 26 septembrie, Comitetul Economic și Social European (CESE) a aprobat un aviz din proprie inițiativă pentru a marca cea de a 10-a aniversare a Parteneriatului estic.

În acest aviz, CESE recunoaște realizările importante ale acestei inițiative, dar solicită și alte reforme în domeniul democratizării și al libertăților fundamentale. Avizul subliniază nevoia de a consolida rolul societății civile și de a oferi o perspectivă credibilă de aderare la UE pentru țările din Parteneriatul estic, pentru a inaugura o nouă eră de cooperare.

Indrė Vareikytė, raportoarea avizului, a declarat: „Nu mai putem accepta o abordare universală, țările aflate în prima linie și mai ambițioase ar trebui să conducă acest proces. Zece ani ar trebui să fie îndeajuns pentru a transmite valorile UE, iar acum Parteneriatul estic trebuie să devină o reală politică de parteneriat, nu doar o politică unidirecțională.”

Reforma democratică rămâne problema principală pentru majoritatea țărilor Parteneriatului. După cum se menționează în aviz, „CESE consideră că UE este, în primul rând, o uniune de valori; prin urmare, și relațiile cu vecinii săi ar trebui să se bazeze pe aceleași principii și să fie însoțite de anumite condiții”. Țările din cadrul Parteneriatului estic ar trebui să se asigure că drepturile omului, libertatea civilă, libertatea mass-mediei și statul de drept sunt respectate, intensificând, în același timp, lupta împotriva corupției. (dgf)